50 ha w gminie Wiskitki w rękach nowego inwestora

Starowiskitki, 11 lipca 2022 r. – Kilkadziesiąt działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 50 ha w miejscowości Starowiskitki, w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim, zyskało nowego właściciela z branży nieruchomości komercyjnych. Kompleksową obsługę transakcji, obejmującą negocjacje warunków sprzedaży oraz przygotowanie formalności administracyjno-prawnych, zagwarantowali specjaliści z działu Industrial Agency firmy doradczej JLL.


działki ewidencyjne w gminie Starowiskitki

Zakupiony teren to aż 66 działek ewidencyjnych, które należały do 63 właścicieli. Procesy negocjacyjne związane z kupnem nieruchomości toczyły się od jesieni 2018 roku pod nadzorem specjalisty JLL, Marcina Bieniasza. Wiązały się one z podjęciem wielu czynności wykraczających poza standardowy zakres działań firmy doradczej, co wielokrotnie rzutowało na kształt i założenia projektu.
- Poszukując gruntu pod budowę parku magazynowego staraliśmy się myśleć przyszłościowo. Już w 2018 r. doceniliśmy potencjał miejscowości Starowiskitki, która znajduje się w odległości 50 km od Warszawy, w pobliżu węzła A2. Z czasem, potencjał działek zlokalizowanych na zachód od Grodziska Mazowieckiego dostrzegli również inni inwestorzy z branży nieruchomości magazynowych, którzy już dziś realizują w tej okolicy swoje projekty - mówi Agata Zając, Senior Director w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.
Dzięki zaangażowaniu ekspertów JLL, pomimo skomplikowanej sytuacji prawnej nieruchomości, możliwe było sfinalizowanie zakupu działek w pierwotnie zakładanym wariancie, przewiduącym maksymalną powierzchnię. W efekcie zaplanowana jest budowa parku magazynowego składającego się z 5 budynków o łącznej powierzchni około 250 tys. mkw.
- Proces przygotowania do zakupu działek w gminie Wiskitki trwał 3,5 roku i wymagał od nas wzmożonego zaangażowania, zwłaszcza systematyzowanie stanów prawnych nieruchomości pod planowaną inwestycję. Obsługa transakcji wiązała się z m.in. z koniecznością zweryfikowania aktów własności ziemi w archiwum państwowym. Konieczne było także dotarcie do właścicieli mieszkających na innym kontynencie, jak i wszczęcie postępowania sądowego w przypadku właścicieli niepełnoletnich - dodaje Karolina Przybysz, Land Transaction Manager w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.
Dostosowanie zakupionych terenów do potrzeb przyszłej inwestycji odbyło się pod nadzorem specjalisty JLL, Łukasza Szachogłuchowicza. Przedsięwzięcie wymagało wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W procesie przekształcenia niezbędne były m.in. doprowadzenie prądu z odległości 8 km, wznowienie granic ewidencyjnych wszystkich działek, ich podział zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę istniejących sieci melioracji oraz na budowę. Ponadto, aby zapewnić funkcjonalność nowej inwestycji, niezbędne było skomunikowanie gruntów z węzłem autostradowym Wiskitki.
- W ostatnich latach zainteresowanie gminą Wiskitki znacząco wzrosło. Pojawia się coraz więcej inwestorów ekonomicznych, którzy na potrzeby swojej działalności inicjują rozwijanie sieci energetycznych i melioracyjnych oraz rozbudowę dróg w gminie. Te działania dostrzegają kolejne podmioty, które również zaczynają planować lokalizowanie swoich biznesów właśnie u nas. Jesteśmy otwarci na nowe przedsięwzięcia i oferujemy nasze wsparcie w ich realizacji. Z naszej perspektywy obecność nowej firmy w gminie to szansa nie tylko na rozwój infrastruktury, ale również na zapewnienie nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców - komentuje Rafał Mitura - Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.