Rynek magazynowy w Polsce. Sierpień 2019

W I półroczu 2019 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wzrosły do prawie 17 mln m kw. Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe widoczne było na niemal każdym rynku w Polsce.


Najwyższy w historii wolumen renegocjacji obserwowany w II kw. 2019 r. zrównoważył nieznaczne osłabienie nowego popytu. W rezultacie popyt brutto w I poł. 2019 r. osiągnął ponad 1,6 miliona m². Wynik ten, choć niższy niż rok temu, był bardzo bliski do analogicznego okresu w roku 2017. Co ciekawe, nie był on napędzany dużymi transakcjami a szeregiem najmów średniej wielkości.

Branża napędzająca popyt na powierzchnie magazynowe to tradycyjnie już operatorzy logistyczni. Firmy logistyczne podpisywały zarówno duże, jak i małe umowy najmu praktycznie w każdej lokalizacji magazynowej w Polsce. Po raz pierwszy w historii rynku na drugim miejscu znalazły się firmy produkcyjne. Aż 20% wynajętej powierzchni jest przystosowane do lekkiej produkcji.

Region Warszawy, Wrocławia, Polska Centralna oraz Górny Śląsk nadal przyciągają największą uwagę najemców i deweloperów. To właśnie w tych lokalizacjach zawarto najwięcej umów najmu i tam też najbardziej aktywni są deweloperzy.

Równolegle rozwijają się mniejsze rynki regionalne takie jak Kielce, Rzeszów oraz Lublin we wschodniej części Polski. Zainteresowaniem najemców cieszą się też Trójmiasto, Szczecin oraz region województwa lubuskiego. Pomimo wzrostu czynszów w niektórych regionach, polski rynek magazynowy pozostaje najbardziej konkurencyjnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


Tomasz Mika