Raporty

Polski sektor motoryzacyjny: w oczekiwaniu na przyspieszenie


09-06-2014

Od trzech lat dynamicznie wzrasta zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie magazynowe ze strony sektora motoryzacyjnego. W związku z uruchomieniem nowych fabryk oraz powiększaniem istniejących linii produkcyjnych dostawcy będą w dalszym ciągu poszukiwać obiektów przemysłowych na własność lub na wynajem.

Raport europejski

Europejskie trendy w logistyce i magazynowaniu - badanie opinii JLL


09-05-2014

Rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny, największym zainteresowaniem będą cieszyć się obiekty wielkopowierzchniowe, a najemcy nadal będą dążyć do optymalizacji kosztów. Rynek magazynowy w coraz większym stopniu będzie kształtowany przez dynamiczny rozwój sektora e-commerce. Rynki wschodzące z największym potencjałem to Rosja, Turcja i Polska.

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych Q1 2014


23-04-2014

Po rekordowym pod względem popytu 2013 r. rynek komercyjnych powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce wydaje się nie tracić dynamiki. Całkowite zapotrzebowanie brutto wyniosło w I kw. ponad 400 000 m2, co oznaczało najlepszy początek roku od 2008 r.

Kierunki rozwoju sieci handlowych a baza logistyczna


03-04-2014

Sieci handlowe stanowią drugą największą grupę z 24% udziałem w nowym popycie w ostatnim pięcioleciu. Wśród najemców nowoczesnych magazynów sieci handlowe stanowią drugą największą grupę z 24% udziałem w nowym popycie w ostatnim piętnastoleciu.

Made in Poland 2013: Investor’s Guide for Manufacturing Companies


14-03-2014

Przewodnik inwestycyjny dla międzynarodowych firm produkcyjnych planujących rozpoczęcie działalności w Polsce

Polski rynek powierzchni magazynowych 2013


04-02-2014

Ubiegły rok, pomimo zanotowanego spowolnienia gospodarczego, upłynął pod znakiem rekordowego popytu na powierzchnie magazynowe. Przyniósł również interesujące zmiany w strukturze regionalnej rynku, składającego się obecnie z pięciu głównych ośrodków: Warszawy, Górnego Śląska, Poznania, Polski Centralnej i Wrocławia. Chociaż rok 2013 okazał się słabszy, pod względem przyrostu wolumenu nowych magazynów, w IV kwartale w budowie znajdowała się najwyższa od roku 2008 powierzchnia.

Raport europejski

Europejskie porty - globalny handel na fali


26-11-2013

Rozwój oraz konteneryzacja morskiego handlu i wzrost gabarytów statków transportowych stymulują popyt na powierzchnie magazynowe w obrębie europejskich portów.

Raport europejski

E-commerce motorem napędzającym popyt na magazyny


05-11-2013

Sieci handlowe muszą dostosować infrastrukturę, aby nie odpaść z wyścigu w globalnym sektorze e-commerce.

Polski rynek powierzchni magazynowych Q3 2013


30-10-2013

Wysoka aktywność budowlana mimo niższego popytu

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego


12-09-2013

Rozwój polskiej infrastruktury okołoportowej stwarza nowe możliwości optymalizacji łańcucha dostaw dla firm działających w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Polski rynek powierzchni magazynowych H1 2013


06-08-2013

Brak dużych powierzchni na głównych rynkach może oznaczać wzrost czynszu dla najemców, którym zależy na czasie.

Polski rynek powierzchni magazynowych Q1 2013


25-04-2013

Najemcy w dalszym ciągu ostrożni. W I kw. 2013 r. na polskim rynku magazynowym nie pojawiły się nowe znaczące czynniki, które mogłyby zaburzyć stabilność, panującą w tym sektorze w 2012 r.

Raport europejski

Ekoinnowacje i zielone budownictwo


10-04-2013

Z przyjemnością prezentujemy najnowszy raport Jones Lang LaSalle, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi w sektorze nieruchomości komercyjnych Retail: Going Green in CEE.

Polski rynek powierzchni magazynowych 2012


05-03-2013

Spowolnienie gospodarcze skutkowało zmniejszeniem popytu, a także wzrostem outsourcingu usług logistycznych. Deweloperzy w dalszym ciągu unikali projektów spekulacyjnych co przyczyniło się do dalszego spadku wskaźnika pustostanów.

Raport europejski

Nowy krajobraz nieruchomości logistycznych


15-02-2013

Rozwój kanałów dystrybucji a rynek nieruchomości logistycznych. Z przyjemnością prezentujemy najnowszy raport Jones Lang LaSalle, omawiający wpływ rozwoju kanałów dystrybucji na nieruchomości logistyczne.