[WIDEO] Rekordowa wartość transakcji nieruchomości w Polsce

Popyt na rynku magazynowym był rekordowy - w 2015 roku zawarto umowy najmu na 2,22 mln m kw. Średnie czynsze bazowe za powierzchnię w parkach magazynowych poza granicami miast wynoszą od 2,6 do 4,5 euro za m kw. miesięcznie. – Rok 2015 roku był szczęśliwym okresem dla właścicieli nieruchomości – mówi Marek Jamro z Działu Wycen JLL.


W wyniku dużego zainteresowania inwestorów polskim rynkiem nieruchomości obniżyły się stopy kapitalizacji praktycznie we wszystkich sektorach. To z kolei przełożyło się na wzrost wartości nieruchomości.

– W najbliższym okresie spodziewamy się utrzymania tego trendu. Jednakże w dłuższej perspektywie czasu obniżanie jedynie stóp kapitalizacji może nie wystarczyć, aby wartości nieruchomości rosły, konieczny byłby wzrost czynszów, a na to raczej się nie zanosi, obserwując czynszową walkę o najemcę – powiedział Marek Jamro z JLL.

– Miniony rok charakteryzował się wyjątkowo dużą aktywnością inwestorów. Pod względem wolumenu transakcji, był to kolejny rekordowy rok – mówi Marek Jamro, dyrektor działu wycen w JLL w Polsce. W ocenie eksperta na wzrost wartości nieruchomości przekładają się między innymi pozytywne sygnały z rynku kapitałowego i wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynową.


Tomasz Olszewski