WIDEO: Dobra prognoza na cały rok

Rynek magazynowo-przemysłowy jest w doskonałej formie. Dane przygotowane przez analityków JLL pokazują, że za nami udane sześć miesięcy 2016 roku. Popyt brutto – uwzględniający przedłużenia istniejących umów – osiągnął poziom 1,312 mln m kw., z czego na nowe umowy przypadło aż 876 tys. m kw. Na rynku pojawiło się ponad 615 tys. m kw. nowej powierzchni.


To już kolejny raport pokazujący, że rynek magazynów bije rekordy. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wynajęto aż 1,312 mln m kw. hal. Najwię­cej transakcji podpisano w okolicach Warszawy, Poznania i Wrocławia.

Logistyka liderem

Głównymi odbiorcami hal są firmy z sek­tora logistycznego – ponad 38 procent rynku należało w pierwszych sześciu miesiącach do nich. Można uznać, że operatorzy logistyczni są w tym momen­cie naturalnym liderem, ponieważ popyt na rynku napędza w ogromnym stopniu sprzedaż przez Internet. Wyprzedzają oni sieci handlowe i lekką produkcję.

Aktywni deweloperzy

Popyt ze strony najemców spotyka się z szybką reakcją deweloperów. W pierw­szym półroczu tego roku oddano do użyt­ku ponad 615 tys. m kw. nowej powierzchni, a w budowie jest kolejne 742 tys. m². Po­nad połowa obiektów w budowie powstaje na zasadach spekulacyjnych, czyli bez wiążących umów najmu. Duże zapotrze­bowanie na powierzchnię magazynową będzie nadal zachęcać deweloperów do realizacji projektów o takim charakterze.

Mniej pustostanów

Współczynnik powierzchni niewynajętej jest najniższy od 2007 roku. Ten wskaź­nik stopniowo spada od końca 2013 roku – do 6,1 proc. na koniec pierw­szego półrocza tego roku. Najwyższym udziałem pustostanów charakteryzują się rynki dojrzałe, takie jak Warszawa Miasto – 10,4 procent. Jak podaje portal magazyny.pl, najmniej wolnej powierzchni jest w Krakowie – 1,3 procent. Z kolei magazynów dostępnych od ręki nie ma w tak zwanych rynkach wschodzących, czyli w Opolu, Bydgoszczy i Szczecinie.

Czynsze nadal niskie

Stawki czynszów nadal utrzymują się na stabilnym, niskim poziomie, a o ich stanie w przyszłości będzie decydować konkurencja pomiędzy deweloperami. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Pol­sce wyniosły 10,58 mln m kw. na koniec I półrocza. Biorąc pod uwagę wysoką aktywność deweloperów rynek ma szansę przekroczyć granicę 11 mln m kw. podaży jeszcze w tym roku. Dane anali­tyków JLL wskazują, że dla inwestorów rynku magazynowo-przemysłowego to idealny moment na negocjacje warunków umów czy poszukiwanie nowych hal.

Rynek magazynowo-przemysłowy jest w doskonałej formie. Dane przygotowane przez analityków JLL pokazują, że za nami udane sześć miesięcy 2016 roku. Popyt brutto – uwzględniający przedłużenia istniejących umów – osiągnął poziom 1,312 mln m kw., z czego na nowe umowy przypadło aż 876 tys. m kw. Na rynku pojawiło się ponad 615 tys. m kw. nowej powierzchni.


Tomasz Olszewski

Zobacz więcej

JLL: 2019 rok był rekordowy w inwestycjach


15-01-2020

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 7,4 mld euro. To wynik lepszy od 2018 roku (ponad 7,2 mld euro).

Cross-dock, czyli magazyn ostatniej mili


16-12-2019

Z prawie 50-procentowym udziałem w całkowitym popycie netto, operatorzy logistyczni wyraźnie prowadzą wśród sektorów aktywnych na rynku magazynowym w Polsce. Jak pokazują dane JLL, przede wszystkim jest to zasługa ciągle rosnącego sektora e-commerce, ale również zwiększonej konsumpcji (branża FMCG, DIY). Wzrost tego udziału dotyczy nie tylko magazynów wysokiego składu, ale również obiektów typu cross-dock.

Droga do magazynów. Infrastruktura jako duży atut nowych lokalizacji


22-10-2019

Nowoczesne drogi są jednym z kluczowych argumentów przemawiających za tworzeniem się nowych korzystnych lokalizacji magazynowych w kraju. Infrastruktura pojawiająca się w trudno dostępnych do tej pory miejscach pozwala wielu firmom na dodatkowe możliwości rozwoju i generuje znaczące oszczędności.

Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska: Oznak nasycenia rynku jeszcze nie widać


14-10-2019

Mimo dominującej pozycji lokalizacji magazynowych nazywanych Wielką Piątką, na znaczeniu zaczynają zyskiwać nowe miejsca na mapie Polski. Główne powody? Dostępność pracowników, mniejsze koszty oraz ciągle rozwijająca się infrastruktura.