WIDEO: Dobra prognoza na cały rok

Rynek magazynowo-przemysłowy jest w doskonałej formie. Dane przygotowane przez analityków JLL pokazują, że za nami udane sześć miesięcy 2016 roku. Popyt brutto – uwzględniający przedłużenia istniejących umów – osiągnął poziom 1,312 mln m kw., z czego na nowe umowy przypadło aż 876 tys. m kw. Na rynku pojawiło się ponad 615 tys. m kw. nowej powierzchni.


mat. prasowe

To już kolejny raport pokazujący, że rynek magazynów bije rekordy. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wynajęto aż 1,312 mln m kw. hal. Najwię­cej transakcji podpisano w okolicach Warszawy, Poznania i Wrocławia.

Logistyka liderem

Głównymi odbiorcami hal są firmy z sek­tora logistycznego – ponad 38 procent rynku należało w pierwszych sześciu miesiącach do nich. Można uznać, że operatorzy logistyczni są w tym momen­cie naturalnym liderem, ponieważ popyt na rynku napędza w ogromnym stopniu sprzedaż przez Internet. Wyprzedzają oni sieci handlowe i lekką produkcję.

Aktywni deweloperzy

Popyt ze strony najemców spotyka się z szybką reakcją deweloperów. W pierw­szym półroczu tego roku oddano do użyt­ku ponad 615 tys. m kw. nowej powierzchni, a w budowie jest kolejne 742 tys. m². Po­nad połowa obiektów w budowie powstaje na zasadach spekulacyjnych, czyli bez wiążących umów najmu. Duże zapotrze­bowanie na powierzchnię magazynową będzie nadal zachęcać deweloperów do realizacji projektów o takim charakterze.

Mniej pustostanów

Współczynnik powierzchni niewynajętej jest najniższy od 2007 roku. Ten wskaź­nik stopniowo spada od końca 2013 roku – do 6,1 proc. na koniec pierw­szego półrocza tego roku. Najwyższym udziałem pustostanów charakteryzują się rynki dojrzałe, takie jak Warszawa Miasto – 10,4 procent. Jak podaje portal magazyny.pl, najmniej wolnej powierzchni jest w Krakowie – 1,3 procent. Z kolei magazynów dostępnych od ręki nie ma w tak zwanych rynkach wschodzących, czyli w Opolu, Bydgoszczy i Szczecinie.

Czynsze nadal niskie

Stawki czynszów nadal utrzymują się na stabilnym, niskim poziomie, a o ich stanie w przyszłości będzie decydować konkurencja pomiędzy deweloperami. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Pol­sce wyniosły 10,58 mln m kw. na koniec I półrocza. Biorąc pod uwagę wysoką aktywność deweloperów rynek ma szansę przekroczyć granicę 11 mln m kw. podaży jeszcze w tym roku. Dane anali­tyków JLL wskazują, że dla inwestorów rynku magazynowo-przemysłowego to idealny moment na negocjacje warunków umów czy poszukiwanie nowych hal.

Rynek magazynowo-przemysłowy jest w doskonałej formie. Dane przygotowane przez analityków JLL pokazują, że za nami udane sześć miesięcy 2016 roku. Popyt brutto – uwzględniający przedłużenia istniejących umów – osiągnął poziom 1,312 mln m kw., z czego na nowe umowy przypadło aż 876 tys. m kw. Na rynku pojawiło się ponad 615 tys. m kw. nowej powierzchni.


Tomasz Olszewski

Zobacz więcej

Rynek inwestycyjny bije rekordy


13-08-2019

Wartość sfinalizowanych w okresie od stycznia do czerwca transakcji kupna/sprzedaży obiektów magazynowych i logistycznych sięgnęła 374 mln euro.

Polska siódmym pod względem wielkości rynkiem magazynowym w UE


13-08-2019

Całkowite zasoby magazynowe w Polsce sięgnęły 16,9 miliona m kw. Popyt brutto w I półroczu tego roku przekroczył ponad 1,6 miliona m kw., do użytku oddano ponad 1,1 miliona m kw. nowej powierzchni, a w budowie pozostaje 2,2 miliona m kw.

Tomasz Mika: Będzie 30 mln m kw. magazynów?


04-07-2019

Czy to możliwe, aby w 2030 roku powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnęły 30 mln m kw.? – na to i inne pytania starał się odpowiedzieć Tomasz Mika, Senior Director, JLL podczas 15. Konferencji Magazynów i Logistyki w Europie środkowo-Wschodniej, organizowanej przez Eurobuild CEE.

GUS: tysiące miejsc pracy w transporcie i magazynach


07-06-2019

Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r. Takie dane podaje GUS. To wzrost o niecałe 20 tys. w ciągu ostatnich 4 lat. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży.