Walenda, prezes DSV Solutions: Za jakością firmy logistycznej przemawia doświadczenie

Obsługa logistyczna branży farmaceutycznej oraz FMCG nakłada na operatora logistycznego szereg wymagań. Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions przekonuje, że może je spełnić jedynie doświadczona firma. Jakie to wymagania? Więcej o tym w rozmowie dla Magazyny.pl.


Magazyny.pl: Ostatni raport JLL pokazał, że ponownie to operatorzy logistyczni byli w minionym roku głównymi odbiorcami magazynów w Polsce. W 2015 roku firmy z tego sektora miały 35 procent udziału w rynku. Dlaczego udział tej branży jest tak duży?

Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions: Ponieważ Polska stała się doskonałym punktem do lokowania wszelkiego rodzaju magazynów. Wynika to z wielu przyczyn. Najpopularniejszą i powtarzaną zawsze przy takich okazjach są niskie koszty pracy. Jest to argument, który przyciąga do naszego kraju inwestorów. Według mnie jednak dużo ważniejszym argumentem przemawiającym za naszym krajem jest jakość, jaką może zaoferować rynek. Dodatkowo, możliwości rozbudowy infrastruktury magazynowej są ogromne. Z punktu widzenia logistyki Polska jest również ostatnim bezpiecznym przyczółkiem przed wschodnią granicą. To kolejny argument, który pozwala klientom na przesuwanie zapasów magazynowych na teren Polski. Nasz kraj posiada lokalizację, która idealnie sprawdza się w dystrybucji produktów dalej na wschód. Zresztą, wiele obsługiwanych przez nas projektów nie koncentruje się wyłącznie na rynku polskim, a właśnie na dystry-bucji do krajów ościennych.

Jak bardzo w rozwoju branży logistycznej w Polsce pomaga outsourcing?

Na przestrzeni lat zmieniła się świadomość klientów jeśli chodzi o możliwość przenoszenia usług magazynowych do firmy zewnętrznej. Rozwiązanie to, wiążące się jeszcze jakiś czas temu z pewnymi obawami klientów, jest w tej chwili coraz chętniej przez nich imple-mentowane. Wiele firm uświadomiło sobie, że samodzielne zorganizowanie siatki transportowej i magazynowej to niezwykle trudne zadanie, a co najważniejsze – może być nie-opłacalne. Natomiast firmy logistyczne oferują nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania ułatwiające organizację zaopatrzenia, ale także świetnie wyszkoloną kadrę. My po prostu wiemy, jak efektywnie zarządzać transportem.

Zewnętrzna obsługa oznacza też dostęp do pełnej gamy usług logistycznych począwszy od obsługi przyjęć i wydań, kompletacji zleceń i pakowania, zarządzania zwrotami, aż po usługi dodatkowe, jak projektowanie i formowanie zestawów promocyjnych, przepakowywanie czy etykietowanie i oznakowanie. Poza tym, wraz z rosnącą specjalizacją usług operatorów rośnie również zaufanie do outsourcingu usług logistycznych. Wysoka jakość serwisu oraz korzyści płynące z synergii z innymi projektami powodują, że firmy z różnego typu specjalistycznych branż coraz chętniej korzystają z zewnętrznej obsługi logistycznej swoich produktów.

Jakie jeszcze atuty – poza wspominanymi oszczędnościami – posiada outsourcing obsługi logistycznej?

Kluczowe korzyści to konsolidacje dostaw, możliwość pełnego śledzenia towarów oraz otrzymywanie przez klientów rozwiązań szytych na miarę ich potrzeb oraz oczekiwań. Niezwykle istotnym elementem udanej współpracy z operatorem zewnętrznym są również rozwiązania informatyczne. Mogą one zapewnić klientowi ogromne ułatwienie w zarządzaniu swoimi zasobami magazynowymi. Doskonałym przykładem będą tutaj aplikacje mobilne dla handlowców, które wprowadziliśmy w DSV Solutions. Dzięki nim przedstawiciel handlowy może analizować poziom zapasów oferowanych asortymentów, sprawdzając ich dostępność w magazynie centralnym z dowolnego miejsca za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest on w stanie na przykład zapewnić klienta o możliwej dostawie podczas rozmowy handlowej. Takie rozwiązanie pozwala na potwierdzanie dostępności zamawianych ilości bez konieczności kontaktu z kilkoma zakładami produkcyjnymi lub dostawcami.

Klienci powinni jednak pamiętać o jednym. Aby w pełni wykorzystać potencjał zewnętrznej obsługi logistycznej trzeba upewnić się, że wybrany przez nas partner posiada odpowiednie doświadczenie oraz spełnia wymagania konieczne dla sprawnej obsługi danego sektora produktów. Do kluczowych z nich na pewno należą między innymi: pełna kontrola nad łańcuchem dostaw, wgląd w wykonywane operacje w czasie rzeczywistym poprzez zintegrowane systemy informatyczne oraz całkowita identyfikacja produktów na każdym etapie łańcucha dostaw. Doskonałym przykładem jest branża farmaceutyczna. Na rynku polskim sektor ten obsługujemy już od 1995 roku i nasi klienci doceniają fakt, że jesteśmy w stanie rekomendować wiele sprawdzonych rozwiązań, które wspomagają oraz zabez-pieczają proces ich obsługi.

Szczególnie, że farmacja to nie jest łatwy biznes.

Obsługa logistyczna branży farmaceutycznej nakłada na operatora bardzo złożony ze-staw wymagań rynku i prawa. Ich spełnienie jest zaledwie wstępem do realizacji obsługi tak wymagającego sektora. Stały nadzór nad egzekwowaniem procedur narzucanych przez organy państwowe oraz precyzyjne dopasowanie do wymagań klientów to kluczowe warunki, z jakimi każdego dnia mierzy się operator logistyczny. Każdy z procesów w obsłudze branży farmaceutycznej jest nadzorowany przez odpowiednie organy państwowe, co wymusza określony sposób postępowania.

Przykładowo – spełnienie warunków przechowywania to tylko jeden z wielu podstawowych wymogów. Równie istotne jest zachowanie pełnej ciągłości temperaturowej i brak radykalnych, choćby krótkotrwałych wahań w tym względzie. W przypadku leków, często minimalna rozbieżność może wpłynąć na strukturę substancji chemicznej i wykluczyć produkt z dalszego użycia.

Jak firma DSV Solutions radzi sobie z tymi wyzwaniami?

Jesteśmy jedną z najlepiej wyspecjalizowanych firm obsługujących ten sektor rynku. Zatrudnieni przez nas farmaceuci nie tylko stale monitorują procesy magazynowe, weryfikują obowiązujące, często zmieniające się przepisy, ale przede wszystkim eliminują potencjalne ryzyka w łańcuchu dostaw. Tego typu zadania wymagają ścisłej współpracy z działami jakości naszych klientów oraz niebywałej dyscypliny. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić wysokie parametry jakościowe w ujęciu logistycznym, ale przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa tak wrażliwych produktów.

W przypadku obsługi tak delikatnej branży jak farmacja, na operatorze spoczywa również olbrzymia odpowiedzialność.

Skala spoczywającej na nas odpowiedzialności jest nieproporcjonalnie wyższa niż w jakiejkolwiek innej branży. Jako operator logistyczny nie tylko bowiem odpowiadamy za wi-zerunek klienta, poprawność i terminowość realizacji dostaw, ale również za spełnienie szeregu krytycznych warunków dotyczących procesu logistycznego. Ich spełnienie gwarantuje zaś zachowanie odpowiednich parametrów dla produktów farmaceutycznych.

Oczywiście wiodącym obszarem rozwoju jest dla Was sektor healthcare, jednak dynamicznie rozwijacie również sektor FMCG.

Dokładnie. W tym sektorze również mamy spore doświadczenie. Powtarzam ten aspekt ponieważ przy doborze firmy logistycznej doświadczenie jest niezwykle ważne. Wieloletnie, aktywne prace nad usprawnianiem procesów w obsłudze wielu klientów pozwalają operatorowi na szeroką perspektywę i możliwość przedstawienia propozycji rozwiązań, które będą w stanie zagwarantować wysoką jakość obsługi, eliminując jednocześnie potencjalne zagrożenia. Warto również poznać przykładowe case studies operatora, będące dowodem na sprawną realizację procesu oraz zapoznać się z doświadczeniami innych klientów. Takie referencje pozwalają na rzeczywistą ocenę kompetencji operatora oraz identyfikację jego przewagi konkurencyjnej. Kolejną kwestią jest też umiejętność bliskiej współpracy oraz wspólnego szukania oszczędności. Na każdym kroku procesu można wskazać rejony do usprawnień, jednak dla najbardziej spektakularnych efektów kluczowa jest bliska współpraca klienta z operatorem. Z punktu widzenia operatorów logistycznych branża FMCG stanowi jednak niezwykle atrakcyjny rynek, choć równie specyficzny.

Dlaczego?

Jest kilka typowych newralgicznych punktów. Należy tu wskazać zmienność wolumenów w ciągu miesiąca, nieregularne zmiany liczby zamówień związane z działaniami sprzedażowymi czy też nieplanowane liczby zwrotów zamówień kanału e-commerce.

To także sektor, który bardzo szybko reaguje na zmiany w gospodarce.

Tak. W czasie spowolnienia gospodarczego w naturalny sposób konsumpcja przesuwa się na produkty tańsze, jednak globalnie dynamika obrotów naszych klientów niezmiennie rośnie. Jednocześnie klienci starają się intensyfikować działania marketingowe, generując dużo większe obroty w obszarze usług dodatkowych. Kluczem do sukcesu jest zatem bardzo bliska współpraca z klientami i wymiana informacji na temat prognoz, nie tylko na poziomie całości obrotów, ale z uwzględnieniem poszczególnych grup asortymentowych, czy też planowanych akcji promocyjnych.

Jakie wyzwania czekają na Was jako firmę świadczącą usługi dla branży FMCG?

System dystrybucji zależy od potrzeb klienta i jest dostosowywany do potrzeb konkretnego projektu. Prowadzimy pełny proces monitoringu przepływu towarów do poziomu np. partii czy daty przydatności do spożycia. Musimy być w stanie w bardzo krótkim czasie wycofać towary zgodnie z wymaganiami klientów oraz w szczegółowy sposób dokonać sortowania asortymentów, również z tak wymagającego kanału dystrybucji jak e-commerce. Jeśli zaś jest mowa o automatyzacji, to w dzisiejszych czasach obsługa logistyczna bez wykorzystania narzędzi informatycznych wydaje się niemożliwa. Wymagania dotyczące czasu przepływu danych oraz poziom ich skomplikowania są tak wysokie, że jakakolwiek ręczna obsługa automatycznie stałaby się „wąskim gardłem” całego procesu. W DSV Solutions stale pracujemy nad usprawnianiem naszych narzędzi w taki sposób, aby zwiększać efektywność, czas reakcji i transparentność całego łańcucha dostaw.


Tomasz Olszewski
Tomasz Mika

Zobacz więcej

JLL: 2019 rok był rekordowy w inwestycjach


15-01-2020

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 7,4 mld euro. To wynik lepszy od 2018 roku (ponad 7,2 mld euro).

Cross-dock, czyli magazyn ostatniej mili


16-12-2019

Z prawie 50-procentowym udziałem w całkowitym popycie netto, operatorzy logistyczni wyraźnie prowadzą wśród sektorów aktywnych na rynku magazynowym w Polsce. Jak pokazują dane JLL, przede wszystkim jest to zasługa ciągle rosnącego sektora e-commerce, ale również zwiększonej konsumpcji (branża FMCG, DIY). Wzrost tego udziału dotyczy nie tylko magazynów wysokiego składu, ale również obiektów typu cross-dock.

Droga do magazynów. Infrastruktura jako duży atut nowych lokalizacji


22-10-2019

Nowoczesne drogi są jednym z kluczowych argumentów przemawiających za tworzeniem się nowych korzystnych lokalizacji magazynowych w kraju. Infrastruktura pojawiająca się w trudno dostępnych do tej pory miejscach pozwala wielu firmom na dodatkowe możliwości rozwoju i generuje znaczące oszczędności.

Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska: Oznak nasycenia rynku jeszcze nie widać


14-10-2019

Mimo dominującej pozycji lokalizacji magazynowych nazywanych Wielką Piątką, na znaczeniu zaczynają zyskiwać nowe miejsca na mapie Polski. Główne powody? Dostępność pracowników, mniejsze koszty oraz ciągle rozwijająca się infrastruktura.