W SSE od początku zainwestowano ok. 111,7 mld zł

Od początku istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych do końca 2015 r. firmy zainwestowały w nich ok. 111,7 mld zł – wynika z informacji o SSE, którą we wtorek przyjął rząd. – Tak dobre wyniki potwierdzają, że Specjalne Strefy Ekonomiczne to jedno z kluczowych rozwiązań zwiększających atrakcyjność inwestycyjną Polski – mówi Joanna Choromańska, ekspertka JLL.


Jak wynika z informacji rządu w biegłym roku inwestycje w SSE wzrosły o ponad 9,7 mld zł. To aż o 9,5 proc. więcej niż w 2014 roku. W 2015 r.o 1 702,9 ha wzrosła też powierzchnia stref i wyniosła 19 836,9 ha. W sumie zmieniły się granice 11 stref. SSE obejmowały tereny zlokalizowane w 173 miastach i 248 gminach.

W 2015 r. wydano 218 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach. Najwięcej ich uzyskali przedsiębiorcy w strefach: mieleckiej (32), katowickiej (31) i wałbrzyskiej (27). Na te trzy strefy przypadło ponad 41 proc. wydanych zezwoleń.

Nakłady inwestycyjne piętnastu największych inwestorów na koniec 2015 r. wyniosły ok. 26,9 mld zł. W czołówce była branża motoryzacyjna: General Motors Manufacturing Poland i Volkswagen Poznań sp. z o.o. – to awans z siódmej pozycji na drugą w związku z budową fabryki samochodów we Wrześni.

Kapitał zainwestowany w strefach w 75 proc. pochodził z sześciu krajów, tj. Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch. Najwięcej inwestował sektor motoryzacyjny: 26,8 proc. W 2015 r. najwyższy zysk wypracowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA – 17,2 mln zł.

14 Specjalnych Stref Ekonomicznych 

Według pierwotnych założeń, większość stref miała działać do 2016 lub 2017 roku, ale przez 20 lat działalności SSE dwukrotnie podjęto decyzję o wydłużeniu terminu ich unkcjonowania. W 2013 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenia, zgodnie z którymi będą one istnieć do 31 grudnia 2026 roku.

Specjalne Strefy Ekonomiczne to jedno z kluczowych rozwiązań zwiększających atrakcyjność inwestycyjną Polski. W kraju działa 14 specjalnych stref, których obszar nie może przekroczyć 25 tys. ha. Każda SSE to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach.

– Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego – mówi Joanna Choromańska, ekspertka JLL. Maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego wynika z wartości pomocy publicznej, która przysługuje danemu przedsiębiorcy w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym.

– Poziom zwolnienia uzależniony jest od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy oraz wysokości nakładów inwestycyjnych – dodaje Joanna Choromańska z JLL. Dla dużych przedsiębiorców – od 30 procent do 50 procent kosztów kwalifikowanych, dla średnich – od 40 do 60 procent kosztów kwalifikowanych i dla małych przedsiębiorców – od 50 do 70 procent kosztów kwalifikowanych.


Joanna Choromańska