Tomasz Mika: Będzie 30 mln m kw. magazynów?

Czy to możliwe, aby w 2030 roku powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnęły 30 mln m kw.? – na to i inne pytania starał się odpowiedzieć Tomasz Mika, Senior Director, JLL podczas 15. Konferencji Magazynów i Logistyki w Europie środkowo-Wschodniej, organizowanej przez Eurobuild CEE.


Ekspert JLL analizował podmioty rynku magazynowego. W ocenie Tomasza Miki są to: popyt, pracownicy, tereny inwestycyjne, deweloperzy oraz finansowanie.

Otwierając 15. Konferencję Magazynów i Logistyki w Europie środkowo-Wschodniej, organizowaną przez Eurobuild CEE, zwrócił uwagę na fakt, że Polska na ten moment zajmuje 8 miejsce w Europie pod kątem ilości powierzchni magazynowych (15,7 mln m kw.).

– Wyniki za cały 2018 rok pokazują, że rynek magazynowo-przemysłowy jest na szczycie. Rekordowo niski wskaźnik pustostanów oraz duże zapotrzebowanie na powierzchnie do wynajęcia będą zachęcały deweloperów do realizacji kolejnych projektów. Wiele przemawia za tym, że przed nami niezwykle ciekawy rok – mówi Tomasz Mika z JLL.

– Dane JLL jasno pokazują, że Polska to rynek o silnych fundamentach. Potwierdzają to najnowsze dane GUS-u pokazujące pozytywne nastroje wśród konsumentów, wysoki popyt, regularną podaż. Możemy przewidywać, że popyt utrzyma się na wysokim poziomie – dodaje Mika.

Wysokiemu zainteresowaniu ze strony najemców towarzyszyć będzie w 2019 roku również niesłabnąca aktywność deweloperska.

Tomasz Mika mówił też o potencjalnych czynnikach ryzyka dla rynku nieruchomości magazynowych. Wśród nich wymienił: sytuację globalnej gospodarki, wstrzymane decyzje najemców, brak ludzi do pracy, podaż gruntów inwestycyjnych oraz „zakręcenie kurka z pieniędzmi”.