Stawki czynszów na polskim rynku

Rynek magazynowy ma za sobą bardzo dobry rok. Rekordowy popyt ze strony najemców nie spowodował jednak podwyżek stawek czynszów za powierzchnie magazynowo-przemysłowe.


– Czynsze w Polsce ciągle należą do jednych z najniższych w Europie – mówi Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL. Jak pokazuje raport JLL, w 2016 roku na niektórych rynkach można było zaobserwować nawet nieznaczny spadek czynszów bazowych. – Niewielkie spadki zaobserwowano na kilku głównych rynkach, ale były one nieznaczne i wynosiły 0,2 euro za m2 na miesiąc. Na rozwijających się rynkach, takich jak Trójmiasto, Kraków czy Warszawa Miasto, obniżki występowały rzadziej, ale zazwyczaj miały większy zasięg wynosząc od 0,2 do 0,5 euro za m2 na miesiąc – dodaje Olszewski z JLL.

W 2016 roku czynsze bazowe pozostawały stabilne w Okolicach Warszawy (2,7–3,6 euro/m2/miesiąc), na Górnym Śląsku (2,7–3,5 euro/m2/miesiąc), Poznaniu (2,8–3,5 euro/m2/miesiąc), Polsce Centralnej (2,6–3,2 euro/m2/miesiąc) oraz w Trójmieście (3,0–3,3 euro/m2/miesiąc). Nieznaczny spadek rzędu 0,1–0,2 euro/ m2/miesiąc odnotowano w strefie miejskiej Warszawy oraz we Wrocławiu.

– Czynsze bazowe są zazwyczaj wstępem do dalszych negocjacji, podczas których deweloperzy przedstawiają zakres proponowanych ulg i zachęt, takich jak okresy bezczynszowe oraz częściowy lub pełny wkład na zaaranżowanie wynajmowanej powierzchni  – mówi Tomasz Olszewski. 

Skala obniżek czynszów jest uzależniona od pozycji najemcy oraz danej sytuacji rynkowej. W ubiegłym roku nieznaczne (0,1–0,2 euro/m2/miesiąc) zmiany stawek czynszów efektywnych zanotowano w Poznaniu, Warszawie Miasto oraz we Wrocławiu. Na koniec 2016 roku najbardziej konkurencyjnymi regionami pod względem stawek czynszów efektywnych był Górny Śląsk (1,9–3,1 euro/m2/miesiąc), następnie Okolice Warszawy (2,0–2,8 euro/m2/ miesiąc), Polska Centralna (2,0–2,8 euro/ m2/miesiąc) oraz Poznań (2,1–3,0 euro/m2/ miesiąc).


Tomasz Olszewski