Sposoby na miejską logistykę. Dostawy w nocy i poza godzinami pracy

Raport JLL „More than the last mile. How smarter logistics can help shape tomorrow’s cities” pokazał, że wiele europejskich miast przygląda się dostawom wieczornym lub nocnym, które wykorzystywałyby fakt, że późna pora wiąże się zazwyczaj z większą przejezdnością dróg.


Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w europejskich stolicach rośnie również popyt na dobra i usługi, zwiększając potrzeby transportowe związane z przepływem towarów. To z kolei wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na infrastrukturę transportową oraz tereny przeznaczone pod logistykę i magazynowanie.

– Jednym z powodów zwiększających popyt na miejskie obiekty logistyczne jest rozwijająca się coraz prężniej branża e-commerce. Do 2020 roku nowe umowy najmu zawarte przez firmy obsługujące sektor e-commerce mogą sięgnąć nawet 700 tys. m kw. – mówi Tomasz Olszewski, Regional Director JLL.

Poza różnymi możliwościami wykorzystania gruntów i nieruchomości w celach logistycznych, wiele europejskich miast przygląda się także dostawom wieczornym lub nocnymy. Wymagałoby to zniesienia obecnych ograniczeń dotyczących usług transportowych i magazynowych, które to mają chronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Takie rozwiązanie mogłoby rzeczywiście sprawdzić się w praktyce – wiele wskazuje na to, że stosowanie odpowiednich praktyk roboczych oraz wykorzystanie cichszych pojazdów pozwoliłoby na ograniczenie hałasu i dyskomfortu związanego z dostawami.

Koncepcja ta częściowo wynika zatem z rosnącego zainteresowania zastosowaniem pojazdów elektrycznych w dostawach miejskich. Zniesienie ograniczeń dotyczących dostaw w nocy pozwoliłoby lepiej wykorzystać przepustowość magazynów i sieci drogowej. Opracowane w Holandii normy PIEK zostały wprowadzone w kilku europejskich krajach, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Belgia, wyznaczając standardy ograniczania hałasu podczas dostaw poza godzinami pracy.