:

Rynek nieruchomości magazynowych. Prognozy na 2019 rok

W całym 2018 roku firmy wynajęły ponad 3,7 mln m kw. powierzchni magazynowej. Jak pokazały dane JLL – był to drugi najlepszy rezultat w historii rynku (po roku 2017). Jakie zmiany czekają rynek magazynowy w 2019 roku?


– Wyniki za cały 2018 rok pokazują, że rynek magazynowo-przemysłowy jest na szczycie. Rekordowo niski wskaźnik pustostanów oraz duże zapotrzebowanie na powierzchnie do wynajęcia będą zachęcały deweloperów do realizacji kolejnych projektów. Wiele przemawia za tym, że przed nami niezwykle ciekawy rok – mówi Tomasz Olszewski, Regional Director, JLL.

Wyższe czynsze

Jak pokazuje raport JLL, w większości lokalizacji w 2018 roku można było zaobserwować zapowiadany wzrost czynszów, szczególnie w przypadku wartości efektywnych, czyli uwzględniających zachęty proponowane przez deweloperów. Wpływ na to mają przede wszystkim rosnące koszty gruntów oraz budowy. W 2019 roku można zatem spodziewać się dalszego wzrostu czynszów.

Na koniec 2018 roku zasoby powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły 15,7 mln m kw. – to trzykrotnie więcej niż było ich 10 lat temu, a rynek wciąż ma duży potencjał do rozwoju. Po 2018 roku Polska znalazła się na drugim miejscu w Europie pod względem powierzchni oddanej do użytkowania i na trzecim pod względem nowo wynajętej powierzchni.

Polska staje się coraz poważniejszym graczem

– Nasze dane jasno pokazują, że Polska to rynek o silnych fundamentach. Potwierdzają to najnowsze dane GUS-u pokazujące pozytywne nastroje wśród konsumentów, wysoki popyt, regularną podaż. Możemy przewidywać, że popyt utrzyma się na wysokim poziomie – dodaje Tomasz Olszewski z JLL.

Wysokiemu zainteresowaniu ze strony najemców towarzyszyć będzie w 2019 roku również niesłabnąca aktywność deweloperska. Na koniec 2018 roku w Polsce powstawało 1,9 mln m kw. Regionem numerem jeden okazał się Górny Śląsk, gdzie w budowie było około 420 tys. m kw.

Pojawiają się i wciąż będą się pojawiać nowe lokalizacje, 25 proc. popytu netto w 2018 roku skupionego było poza pięcioma głównymi rynkami. Jest to spowodowane między innymi sytuacją na rynku pracy. W świetle rekordowo niskiego bezrobocia decyzje o lokalizacji magazynu coraz częściej podejmowane są przez inwestorów, którzy biorą pod uwagę dostępność kard i koszty zatrudnienia w sektorze logistycznym.

Obawą jest rynek pracy

W 2019 roku kłopotem może być sytuacja z ukraińskimi pracownikami. Pojawiają się informacje o możliwej migracji ukraińskich pracowników do Niemiec. Tamtejszy rząd uchwalił nową ustawę, dzięki której dużo łatwiej byłoby pracownikom z Ukrainy podjąć pracę za naszą zachodnią granicą. Na razie są to jednak czysto teoretyczne obawy. Berlin zapewnia, że pakiet jest skierowany przede wszystkim do wykwalifikowanych specjalistów spoza państw unijnych.

Coraz więcej powierzchni deweloperzy budują spekulacyjnie, co oznacza, że są coraz bardziej pewni, że oddana powierzchnia zostanie szybko wynajęta. To oznacza również, że dobrze oceniają sytuację gospodarczą w Polsce, widzą możliwości rozwoju oraz optymistycznie patrzą w przyszłość. Jest to niezwykle dobra prognoza na 2019 rok.

E-commerce wiedzie prym

Rynek magazynowy w 2019 roku będzie napędzany przez e-commerce. Wzrastać będzie zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową. Raport JLL pokazuje na przykład, że największe projekty, których ukończenia należy spodziewać się w ciągu kilku kolejnych kwartałów, to hale dla operatorów e-commerce w Gliwicach i Olsztynku.

Z roku na rok zmienia się struktura właścicielska. Na rynku nie dominuje już 2-3 deweloperów, teraz ok. 50 proc. całej podaży przypada na aż 5 właścicieli. Spowodowane jest to transakcjami na rynku inwestycyjnym.

Trend wzrostowy na rynku inwestycji w nieruchomości logistyczne utrzymuje się od 2014 roku, a miniony rok był rekordowy pod tym względem. W całym kraju zauważyć można wciąż dynamicznie rosnący apetyt inwestorów na pełen zakres aktywów.

W ciągu całego ubiegłego roku właścicieli zmieniło 90 parków o łącznej powierzchni prawie 3,2 mln m kw. Było to ponad 20 proc. całkowitych zasobów zlokalizowanych w Polsce, co dobrze oddaje skalę zjawiska. W nadchodzących miesiącach nadal możemy spodziewać się dużej aktywności ze strony inwestorów, napędzanej zarówno sprzedażą dużych portfolio, jak i mniejszych pojedynczych aktywów.