Region wzdłuż S3. Potencjał na polskim rynku

Budowa fragmentu drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem i Lubawką dojdzie do skutku. To oznacza, że kierowcy w szybkim tempie dojadą z autostrady A4 w okolicach Legnicy do granicy z Czechami. Będzie to jedno z najwygodniejszych połączeń między Wrocławiem a czeską granicą.


Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Wiceminister Jerzy Szmit podpisali dokument dotyczący realizacji fragmentu drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem i Lubawką. Większa część S3 została już zrealizowana, albo trwają prace końcowe. Odcinek z Bolkowa do Lubawki ma jedynie 31 kilometrów długości, ale jego brak uniemożliwiałby korzystanie z trasy ekspresowej. Jego budowa ma kosztować około 3 miliardy złotych.

Informacja o budowie tego odcinka ucieszy nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale również Czechów, Węgrów czy Chorwatów. Trasa ma łączyć porty w Szczecinie i Świnoujściu z wybrzeżem Adriatyku w Chorwacji. To również doskonała wiadomość dla samorządów. – Kiedy cała trasa S3 zostanie oddana do użytku, stanie się jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Co za tym idzie, obszary wokół drogi S3 mogą stać się doskonałą lokalizacją na magazyny czy nawet produkcję – mówi Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

Podstawa sukcesu inwestycji

Jak pokazuje raport „Made in Poland” przygotowany przez PAIiIZ, JLL, EY i Hays Poland, dobra i rozległa sieć drogowa to podstawa sukcesu każdej inwestycji. – Świetnie skomunikowane tereny inwestycyjne przyciągają przedsiębiorców, którzy decydują o wyborze lokalizacji dla swojego biznesu – zaznacza Tomasz Olszewski. W ocenie eksperta JLL, kompleksowa budowa drogi ekspresowej S3 jest szansą na dalszy rozwój stref ekonomicznych położonych w zachodniej części Polski.

Trasa S3 docelowo ma liczyć około 480 kilometrów i będzie przebiegać południkowo od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry, do południowej granicy Polski w Lubawce.

Kontynuacją drogi ekspresowej na terenie Republiki Czeskiej będzie autostrada D11. Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej. Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego. Jako fragment europejskiej trasy E65, wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z miejscowością Chania w Grecji.

S3 – Droga Wielkich Możliwości

Wielkie nadzieje z drogą ekspresową S3 już teraz wiążą przedsiębiorcy z całego Dolnego Śląska. Ta inwestycja zjednoczyła na przykład kilka stref ekonomicznych i samorządów lokalnych. W Głogowie ich przedstawiciele, a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w lutym 2016 roku podpisali porozumienie w sprawie utworzenia wzdłuż trasy obszaru aktywności inwestycyjnej. Projekt nosi nazwę „S3 – Droga Wielkich Możliwości”.

– Chcielibyśmy, aby razem z budową S3 wzdłuż tej trasy powstawały nowe obszary rozwoju gospodarczego. Z jednej strony są to kolejne tereny włączone do stref ekonomicznych, z drugiej – nowe tereny przygotowywane przez gminy, a z trzeciej zaś gotowe obiekty, które mają ułatwić prywatnym przedsiębiorcom rozpoczynanie biznesu wzdłuż drogi ekspresowej. To ma być też oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski, a nie tylko dużych zagranicznych koncernów – piszą przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest liderem projektu.

Zadaniem wszystkich partnerów projektu będzie przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów wzdłuż projektowanej i powstającej drogi. Strefy ekonomiczne Polski Zachodniej mają przygotować atrakcyjne działki inwestycyjne wyposażone m.in. w gotowe hale pod wynajem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, wspólnie z samorządami lokalnymi, strefy zadbają o infrastrukturę towarzyszącą, czyli drogi i uzbrojenie.

Działania, które zainicjowało podpisanie porozumienia, mocno wspiera Ministerstwo Gospodarki. Aby zwiększyć atrakcyjność oferty partnerów porozumienia i zachęcić do inwestowania wzdłuż drogi S3, Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych przeprowadzi kampanię promocyjną skierowaną do inwestorów zagranicznych. Także z GDDKiA ustalono plan działania dopasowany do przyszłych inwestycji drogowych. Natomiast władze gmin wskazują obszary, które stają się najbardziej atrakcyjne. – W taki sposób powstaje całościowa mapa oferty inwestycyjnej tego terenu, szczególnie interesująca dla kolejnych inwestorów – mówi Tomasz Olszewski z JLL.

Grunty wokół S3 przyciągają inwestorów

Jednym z największych projektów gospodarczych w pasie powstającej drogi ekspresowej S3 będzie budowa fabryki silników Mercedesa, która powstanie w Jaworze na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma pochłonąć 2 miliardy złotych. Produkcja silników powinna ruszyć w 2019 roku. – To dobry projekt inwestycyjny marki premium, który opiera się na wysoko zaawansowanej technologii. Na takich przedsięwzięciach nam zależy i będziemy pracować nad tym, aby było ich jak najwięcej – stwierdził w komunikacie Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów. Tereny, na których stanie nowy zakład to ponad 422 ha gruntów inwestycyjnych położonych w gminach Jawor i Męcinka.

– To inwestycja, która odmieni nie tylko Jawor, ale też okolice. Zmieni naszą historię. Podczas rozmów byliśmy wymieniani obok takich metropolii jak Berlin, Monachium czy Stuttgart. Niemożliwe stało się możliwe – mówił w maju „Gazecie Wyborczej” Emilian Bera, burmistrz Jawora.

Zalando obok S3

Na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy węźle S3, 9 km od autostrady A6, powstanie również centrum dystrybucji internetowej platformy mody Zalando. Planowana w Gardnie koło Szczecina hala ma powstać w połowie 2017 roku i liczyć 130 tysięcy metrów kwadratowych. Miejsca pracy znajdzie tam nawet kilka tysięcy osób. Inwestor nie podaje wartości obiektu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestycja będzie zrealizowana w Gryfinie, w województwie zachodniopomorskim, bo tu stopa bezrobocia nadal jest wysoka. Jedno nowe miejsce pracy w KSSSE wygeneruje kolejne miejsca pracy w otoczeniu gospodarczym. Tak popularna w całej Europie firma pomoże w rozwoju podstrefy KSSSE w Gryfinie i zachęci dalszych przedsiębiorców do inwestowania – mówił w komunikacie Krzysztof Kielec, Prezes Zarządu KSSSE.

Strefy ekonomiczne na trasie S3

Dzięki budowie drogi ekspresowej S3 na większy napływ inwestycji liczą wszystkie Specjalne Strefy Ekonomiczmne, które posiadają grunty wzdłuż trasy. Szczególnie, że SSE mają do zaoferowania sporo. Warto zwrócić uwagę chociażby na kilka z nich. Legnicka SSE, znajdująca się na terenie województwa dolnośląskiego, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarczych kraju. Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny w 51 lokalizacjach Polski południowo-zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. W 2014 roku została wyróżniona w rankingu fDi Magazine za poziom i kompleksowość obsługi inwestora. Kostrzyńsko-Słubicka SSE położona jest w zachodniej części Polski. Jej geograficzne usytuowanie w samym centrum Europy, w bezpośrednim sąsiedztwie z Niemcami oraz Republiką Czeską, niesie ze sobą niezwykle korzystne rozwiązania komunikacyjne dla potrzeb transportu osobowego i towarowego. Sprawne przemieszczanie się zapewniają drogi międzynarodowe: E30 (A2), E65 (A3) i E28 oraz linia kolejowa Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. Położenie Strefy nad rzekami Odrą i Wartą ułatwia dostęp do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz portów rzecznych w Berlinie i Hamburgu.

Pomorska SSE oferuje z kolei przygotowane tereny przemysłowe w północnej Polsce przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w pobliżu międzynarodowych portów lotniczych i morskich. Budowa S3 ma dla wszystkich regionów wokół tej trasy strategiczne znaczenie, gdyż pomoże ożywić lokalną gospodarkę i otworzyć tę część kraju na nowe inwestycje.


Tomasz Olszewski