Polska jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie

– Nie planujemy zostać największym operatorem logistycznym w Polsce, ale zdecydowanie chcemy być wiodącym graczem w obszarze logistyki kontraktowej – mówi w rozmowie z Magazyny.pl Yann Belgy, General Director ID Logistics Polska.


Magazyny.pl: ID Logistics w Polsce działalność rozpoczęła w 2008 roku, uruchamiając magazyn w Będzinie dla sieci Carrefour. Jak od tamtej pory wyglądała działalność firmy w Polsce?

Yann Belgy, General Director ID Logistics Polska: ID Logistics Group to wciąż młoda i bardzo dynamiczna firma. Swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku we Francji. Powstanie firmy było odpowiedzią na zapotrzebowanie na dostawców usług logistycznych, którzy towarzyszyliby swoim klientom w różnych krajach, zaspokajając ich potrzeby w zakresie logistyki kontraktowej. Później zaczęliśmy działać także w innych regionach. Dziś jesteśmy obecni w 17 krajach, głównie w Europie, ale także w Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

Już na samym początku postanowiliśmy, że zamiast inwestować nasze zasoby i energię w szeroką gamę usług, skupimy się na tym w czym mamy najwięcej doświadczenia – na logistyce kontraktowej. Jednym z pierwszych partnerów ID Logistics był Carrefour. Po przejęciu sklepów Ahold w Polsce w 2008 roku Carrefour poprosił nas o pomoc przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych i późniejszym przejęciu zarządzania magazynem w Będzinie, z którego dostarcza świeże produkty na południe Polski.

Dzięki szybkiemu rozwojowi firmy w ciągu 10 lat działalności w Polsce, zarządzamy obecnie 8 lokalizacjami magazynowymi o łącznej powierzchni 200 tysięcy m². ID Logistics zatrudnia bezpośrednio i tymczasowo 1 700 pracowników, którzy pracują głównie dla klientów z sektora handlu detalicznego, FMCG oraz branży motoryzacyjnej.

A jak wygląda porftofio firmy w Europie?

W 2011 roku ID Logistics zarządzało 70 magazynami w Europie, w 2016 ich liczba wzrosła niemal trzykrotnie, do ponad 200. Dziś jesteśmy obecni w 9 krajach w Europie, w których zarządzamy obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni około 5 mln m².

Które wydarzenia uważa Pan za przełomowe dla działalności ID Logistics w Polsce?

Od 2014 roku czynimy znaczące wysiłki mające na celu podniesienie jakości naszych usług i poprawę zadowolenia naszych klientów. Dlatego też z dużym zadowoleniem przyjęliśmy tytuł najlepszego operatora logistycznego roku 2016.

Zarządza Pan ID Logistics w Polsce od 2014 roku. Jak ocenia Pan polski rynek na tle innych krajów?

Każdy rynek ma inną specyfikę i strukturę, dlatego trudno jest porównywać rynek polski z rynkami zagranicznymi. Możemy jednak powiedzieć, że Polska ma jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie – dotyczy to logistyki, ale także większości pozostałych branż – z wieloma graczami i ostrą konkurencją, wysokim poziomem profesjonalizmu i usług oraz konkurencyjnymi kosztami. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej poziom usług jest zatem taki sam lub nawet wyższy. Koszty są natomiast znacznie niższe, nie tylko ze względu na płace, ale również w związku z cenami nieruchomości, zoptymalizowanymi procesami i niskimi marżami. W czasach, gdy logistyka staje się coraz bardziej ogólnoeuropejska, jeśli nie globalna, Polska staje się dla wielu firm bardzo atrakcyjną alternatywą. Właśnie dlatego tak wiele firm otwiera tu europejskie centra dystrybucyjne, szczególnie w sektorze e-commerce.

A jak zmieniał się polski rynek w czasie Pana obecności w ID Logistics w Polsce?

Od początku lat 2000 rynek logistyczny w Polsce stał się bardziej konkurencyjny. Pojawiło się wielu międzynarodowych i krajowych dostawców, a klienci zaczęli oczekiwać redukcji kosztów. Rynek ten stał się dzięki temu bardziej profesjonalny, z silną presją na poziom cen.

Uważam, że w ciągu kilku ostatnich lat przeszliśmy na inny poziom, na którym dobra jakość usług i efektywność kosztów nadal są oczywiście warunkiem wstępnym, ale nie są wystarczające same w sobie.Rzeczywista przewaga konkurencyjna powinna być budowana poprzez wnoszenie wartości dodanej do łańcuchów dostaw klientów. Liczy się tu proaktywność, umiejętność dostosowywania się do szybko zmieniającego się środowiska, innowacyjność oraz zdolność do przyciągania i utrzymania zasobów ludzkich.

Wspominał Pan o rozwoju segmentu e-commerce. Jaki wpływ ma e-commerce na rozwój ID Logistics?

E-commerce jest dla ID Logistics niezwykle ważnym obszarem – w krajach takich jak Hiszpania czy Francja jesteśmy w tej dziedzinie liderem. Większość nowo otwartych magazynów przez ID Logistics w ostatnich latach jest związana z działalnością w sektorze e-commerce, są to firmy skoncentrowane na sektorze e-commerce lub przebudowujące swoją logistykę pod dystrybucję wielokanałową.

Czy pana zdaniem polski rynek zmienił się pod wpływem rozwoju handlu w Internecie?

Rozwój handlu elektronicznego spowodował dodatkowe zapotrzebowanie na logistykę kontraktową zarówno dla „tradycyjnych” klientów rozwijających dystrybucję wielokanałową, jak i dla tzw. pure players z sektora e-commerce, którym do dalszego rozwoju potrzebna jest baza logistyczna. Wymagania logistyki kontraktowej dla e-commerce oraz stosowane w niej technologie znacznie różnią się od tradycyjnych kanałów dystrybucji – pod względem liczby obsługiwanych jednostek, rozmiarów zamówień, czasów realizacji, zarządzania szczytami, elastyczności – i stanowią prawdziwe wyzwania zarówno dla operatora, jak i jego klientów.

Dostosowanie rozwiązań wymaga często wyższego poziomu automatyzacji, a co za tym idzie długotrwałej i szeroko zakrojonej współpracy między dostawcą usług logistycznych i jego klientami. Pozwala to na wspólne wypracowanie bardziej wydajnych i długoterminowych rozwiązań, takich jak większe inwestycje oraz wykorzystanie konkretnych technologii.

Gdzie – w Pana ocenie – firma miałaby się znaleźć w perspektywie najbliższych kilku lat?

Nie planujemy zostać największym operatorem logistycznym w Polsce, ale zdecydowanie chcemy być wiodącym graczem w obszarze logistyki kontraktowej, zwłaszcza pod względem innowacji, ukierunkowania na klienta, jakości obsługi i efektywności kosztowej.

ID Logistics cały czas umacnia pozycję lidera i głównego dostawcy usług logistycznych dla sieci handlowych. Czy wzmacniając obecność na rynkach europejskich ID Logistics planuje też rozszerzenie zakresu usług o nowe branże?

Docelowymi branżami ID Logistics są sektor handlu detalicznego oraz FMCG, i nadal jest to główny obszar naszej działalności w Polsce. W krajach Europy Zachodniej mocno rozwinęliśmy usługi dla branż takich jak e-commerce, kosmetyki, moda, high-tech i motoryzacja. To samo zamierzamy zrobić w Polsce, gdzie zaoferujemy nasze usługi klientom z innych branż, wykorzystując zarówno naszą wiedzę o polskim rynku, jak i dobre praktyki wypracowane w innych krajach.Jeśli chodzi o usługi, działamy przede wszystkim w logistyce kontraktowej, tj. w operacjach magazynowych z połączonymi usługami o wartości dodanej – i spodziewamy się, że w nadchodzących latach nadal będziemy koncentrować się na tym obszarze.

ID Logistics przeprowadza co roku wewnętrzne badanie satysfakcji klientów. Jak wypadło ono w 2017 roku?

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas kwestią priorytetową. Z radością i dumą obserwujemy, że rośnie ono z roku na rok. W 2017 roku nasi klienci ocenili nasze usługi w Polsce na 3,5 w skali od 0 do 5, co jest jedną z najlepszych ocen w grupie ID Logistics.

Wynik ten jest potwierdzony niezależnym badaniem. W grudniu 2017 roku ID Logistics Poland zajęła w corocznym badaniu DGC pierwsze miejsce w rankingu usług magazynowych.

Najnowszy kontrakt firma ID Logistics podpisała z PepsiCo. Światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów, wybrał ID Logistics na operatora zarządzającego nowym magazynem konsolidacyjnym PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim. Co będzie należało do Państwa zadań?

Przed podpisaniem tego kontraktu, PepsiCo i ID Logistics współpracowały już we Francji, a także w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie operacji tymczasowych. Cieszymy się, że PepsiCo zdecydowało się powierzyć nam zarządzanie swoim największym magazynem w Polsce, w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca ta rozpoczęła się w listopadzie 2017 roku. Na chwilę obecną obsługujemy większość przepływów eksportowych z fabryki Fritolay i Chipita do krajów Europy Środkowej.

W najbliższych miesiącach będziemy wdrażać w tym magazynie działalność związaną z napojami i dostarczać towary do regionalnych centrów dystrybucyjnych i wybranych kluczowych klientów. Oprócz działań związanych z magazynowaniem, ID Logistics zarządza w imieniu PepsiCo również przewozami wahadłowymi między fabrykami i niektórymi liniami dystrybucyjnymi.

Jak wygląda ta nowa inwestycja?

Operacje te obsługuje magazyn klasy A o powierzchni 23 tys. m² wybudowany przez Goodman w Grodzisku Mazowieckim, tuż przy autostradzie A2. Jest to optymalna lokalizacja dla przepływów przychodzących z fabryk PepsiCo, jak i dla celów dalszej dystrybucji.

Zatrudnionych jest tu ok. 100 operatorów magazynowych. Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji projektu, bardzo ważne było dla nas wsparcie nowego magazynu przy wykorzystaniu naszych dotychczasowych operacji w Błoniu i Mszczonowie. Zdolność dostarczenia budynku w odpowiednim czasie, a także możliwość dalszej rozbudowy również były krytycznymi punktami w procesie selekcji.

Tak jak w pozostałych centrach logistycznych ID Logistics także i w tym dla PepsiCo planowane jest wdrożenie globalnego Wewnętrznego Standardu Jakości ID Logistics – CID. Na czym on polega?

CID to własny system jakości ID Logistics. Obejmuje wszystkie dziedziny objęte niezależnymi systemami jakości takimi jak ISO
czy IFS, ale zawiera również wszystkie dobre praktyki wypracowane przez nas w toku współpracy z klientami, co pozwala nam szybko osiągać oczekiwane poziomy eksploatacji i wydajności operacyjnej.

Przy pozyskiwaniu powierzchni magazynowych współpracujecie Państwo z firmą JLL. Jak ocenia Pan współpracę?

Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Dlatego też, ID Logistics w Polsce wybrała JLL jako strategicznego partnera, który będzie reprezentował nas w większości kwestii związanych z nieruchomościami. Doświadczenie JLL i głęboka znajomość rynku pozwalają nam szybko zidentyfikować rozwiązania, które są najlepiej dopasowane do naszych potrzeb. Nasza długoterminowa współpraca pomaga efektywnie wybierać nieruchomości odpowiednie dla rozwiązań logistyki kontraktowej, które oferujemy naszym klientom.


Tomasz Mika