Polska gwiazdą magazynowego rynku w Europie

Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe widoczne było w pierwszym półroczu niemal w każdym segmencie rynku w Polsce. Najbardziej aktywnymi najemcami byli operatorzy logistyczni, firmy z branży lekkiej produkcji i sieci handlowe, którzy łącznie odpowiadali za prawie 80 proc. popytu netto.


Czołowi najemcy

Firmy logistyczne podpisywały zarówno duże umowy najmu (największa transakcja w tym półroczu dotyczyła powierzchni równej 60 500 m2), jak i małe umowy, praktycznie w każdej lokalizacji magazynowej w Polsce. Po raz pierwszy w historii rynku na drugim miejscu znalazły się firmy produkcyjne. Aż 20 proc. nowo wynajętej powierzchni należało do lekkiej produkcji.

Nowy rozkład umów

W pierwszym półroczu zauważalny był spadek udziału nowych umów i ekspansji w całkowitym popycie. Natomiast niemal 350 tys. m2 zostało wynajętych w ramach renegocjacji kontraktów. Jednym z czynników tej sytuacji był bez wątpienia kończący się okres umów najmu podpisanych w latach 2013-2014, kiedy rynek przeżywał okres wzmożonego rozwoju.

Mapa popularnych regionów

Regiony: Warszawa i okolice, Wrocław, Polska entralna, Górny Śląsk oraz Poznań nadal przyciągają największą uwagę najemców i deweloperów. To właśnie w tych lokalizacjach zawarto najwięcej umów najmu i tam też najbardziej aktywni są deweloperzy. Równolegle rozwijają się mniejsze rynki regionalne takie jak Kielce, Rzeszów oraz Lublin. Zainteresowaniem najemców cieszą się też Szczecin, Trójmiasto oraz Kraków. Pomimo wzrostu czynszów w niektórych regionach, polski rynek magazynowy pozostaje jednym z najbardziej konkurencyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.