Polska Centralna, czyli logistyczne centrum Polski

Magazyny do wynajęcia w Polsce Centralnej to atrakcyjne rozwiązanie dla firm prowadzących ogólnopolską dystrybucję towarów. Region ten charakteryzuje się nie tylko dogodnym, centralnym położeniem, ale i bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową.


W lipcu 2016 roku oddano do użytku brakujący odcinek autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem. Dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy z Łodzi został w większości wyprowadzony z miasta. Inwestycja ta zarówno podniosła atrakcyjność wschodnich terenów aglomeracji, jak i znacznie skróciła przejazd pomiędzy strefami regionu, czyli Strykowem i Piotrkowem Trybunalskim. Miała też wpływ na nieznaczny wzrost cen gruntów przemysłowych w tamtej części regionu, gdzie zanotowano zmiany o ok. 20 zł/m2 do 180 zł/m2.

– Poprawa infrastruktury jak i działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej napędza kolejne inwestycje w mieście. Centralna lokalizacja na skrzyżowaniu dwóch głównych autostrad (A1 i A2) oraz drogi ekspresowej S8 łączącej Warszawę (a w przyszłym roku Białystok) z Wrocławiem umożliwia tym samym pokrycie dystrybucją prawie całego kraju. Dodatkowo, na przyszły rok planowane jest rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S14 (zachodnia obwodnica Łodzi). Jej zakończenie powinno nastąpić w 2020 roku – mówi Paulina Dziubińska, Senior Consultant, JLL.

Rynek w 2016 roku

Według Raportu JLL podsumowującego rok 2016 na polskim rynku, obecnie w obszarze Łodzi nie ma dostępnych nowoczesnych powierzchni magazynowych na wynajem. Jeszcze przed dwoma laty wskaźnik powierzchni niewynajętych wynosił 9 procent.  – Aby sprostać szybko rosnącemu popytowi, w trakcie realizacji są 2 łódzkie projekty o łącznej powierzchni 51,5 tys. m2 (w 89 procentach zabezpieczone umowami najmu). Kolejne 3 projekty realizowane w regionie dostarczą dodatkowe 76,8 tys. m2, ale i one są już prawie całkowicie wynajęte. W regionie Piotrkowa Trybunalskiego, w którym przez 3 lata współczynnik powierzchni niewynajętej został zredukowany z 34 procent do 4,3 procent, w realizacji jest tylko jeden projekt (BTS dla Agata Meble) – dodaje Paulina Dziubińska z JLL.

Po okresie bardzo dużej aktywności najemców w 2015 roku, kiedy to wynajęto 318 tys. m2, dane za 2016 rok wskazują raczej na umiarkowany popyt wynoszący zaledwie 213 tys. m2. W dużej mierze generowany jest on przez reprezentantów sektora logistycznego (29 procent udział w popycie netto) oraz sieci handlowe (25 procent).

Transakcje w regionie

W porównaniu do roku 2015 , w ubiegłym roku brakowało dużych transakcji z sieciami handlowymi poszukującymi lokalizacji pod swoje magazyny w Polsce Centralnej. Z wyjątkiem transakcji z Agata Meble (42,9  tys. m2) pozostałe umowy były mniejsze i dotyczyły głównie operatorów logistycznych (61 tys. m2) oraz firm zajmujących się lekką produkcją (25 tys. m2). Trzy firmy z sektora „papier i książki” wynajęły łącznie 50 tys. m2 z czego 19,8  tys. m2 to nowe umowy najmu. Aktywność deweloperów w regionie była rozproszona w 4 podstrefach gdzie realizowano 6 projektów (199 tys. m2).

Dwa największe zlokalizowane w Strykowie (119 tys. m2) są już w większości wynajęte. Pomimo znacznej aktywności zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej, stawki czynszów w strefie miejskiej Łodzi, jak i dwóch podstrefach regionu (Stryków i Piotrków Trybunalski), pozostawały stabilne w okresie ostatniego roku.

Czynsze

W Łodzi stawki czynszów bazowych w obiektach typu SBU są bardziej konkurencyjne niż w Warszawie czy Wrocławiu. Czynsze bazowe kształtują się od 3,4 do 4,3 euro/m2/miesiąc; podczas gdy efektywne są podpisywane w przedziale od 2,7 do 3, 7 euro/m2/miesiąc. Duże obiekty (Big Box) są bardziej dostępne cenowo i czynsze bazowe są w nich od 2,6 do 3,2 euro/m2/miesiąc, a efektywne od 2,0 do 2,8 euro/m2/miesiąc. Średnio, region Polski Centralnej oferuje najbardziej konkurencyjne stawki za wynajem w kraju.

Centrum logistyczne kraju

Magazyny do wynajęcia w okolicach Łodzi śmiało można dziś nazwać logistycznym centrum kraju. Powierzchnie magazynowo-przemysłową zajmują tu przede wszystkim operatorzy logistyczni, sieci handlowe oraz firmy produkcyjne z wielu sektorów rynku.

Inwestorów przyciągają liczne zachęty i ulgi zapewniane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz wsparcie w zakresie rozwoju działalności oferowane m.in. przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego czy Parki Przemysłowo-Technologiczne. Swoje zakłady produkcyjne i magazyny w okolicach Łodzi ulokowali m.in. Ceramika Paradyż, Chipita Poland, Indesit, Dell czy Castorama.


Paulina Dziubińska
 • Lodz

  Szukasz magazynu w Łodzi?

  Powierzchnia dostępna: 241000 m2
  Liczba ofert: 48
  Średni czynsz: -
  Magazyny: Łódź