Mimo skromnych rozmiarów Szczecin i Trójmiasto wykorzystują swe nisze

Obecnie zasoby powierzchni magazynowych w Północnej Polsce wynoszą 232 000 m2, przy czym Trójmiasto oferuje niecałe 184 000 m2, a Szczecin niewiele ponad 48 000 m2.


Ze względu na peryferyjne położenie obu aglomeracji oraz do niedawna niewystarczające połączenia drogowe z głębią kraju, regiony te rozwijały się niejako poza głównym nurtem rynku nieruchomości. Obecnie zarówno Trójmiasto jak i Szczecin posiadają już funkcjonujące połączenie z krajową siecią nowoczesnych dróg i dzięki temu pojawiły się na radarach firm inwestujących w nieruchomośći magazynowe.

Czynniki wpływające na popyt na tego rodzaju powierzchnie są nieco odmienne w przypadku Trójmiasta i Szczecina. Gdańsk, Gdynia, Sopot wraz z otaczającymi gminami stanowią jak na warunki polskie dużą aglomerację, zamieszkiwaną przez ponad milion mieszkańców, co wymaga prowadzenia operacji logistycznych przez firmy produkcyjne i handlowe. Dodatkowym czynnikiem, który nabierać będzie coraz większego znaczenia jest dynamiczny rozwój portów kontenerowych, w tym terminalu DCT, który w 2013 r. dołączył do grona 100 największych na świecie. Rosnące przeładunki i przekierowanie strumienia kontenerów z portów zachodnich do Trójmiasta będzie w perspektywie kilku lat generować coraz większy popyt na powierzchnie magazynowe w pobliżu portów. Pierwszy taki obiekt wybudowano już w porcie w Gdańsku, a w Gdyni jest obecnie w fazie realizacji.

W przypadku Szczecina większe znaczenie niż port ma lokalizacja w bezpośredniej bliskości Niemiec i krajów skandynawskich. Niższe niż w tych krajach koszty pracy i wynajmu powierzchni przemysłowych to czynniki sprzyjające wzrostowi popytu na tym niewielkim rynku.

Oba omawiane regiony mogą zaliczyć ubiegły rok do udanych. W Trójmieście popyt netto osiągnął rekordowy poziom 64 000 m2, a kolejne 23 000 m2 wynajęto w ramach przedłużenia istniejących umów. W Szczecinie nowe umowy wraz z rozszerzeniami najmowanych powierzchni dotyczyły 27 000 m2, przy równoczesnym braku przedłużeń. 

Powiększyła się także podaż. W Trójmieście oddano do użytku pierwsze etapy Pomorskiego Centrum Logistycznego 14 000 m2 oraz SEGRO Logistics Park Gdańsk (5 000 m2), a w Szczecinie North-West Logistic Park (7,000 m2).

Imponująco przedstawia się także aktywność budowlana. Obecnie na rynku Trójmiasta realizowane są trzy projekty o łącznej powierzchni 59 000 m2, czyli równej prawie jednej trzeciej istniejącej podaży. Są to obiekty w SEGRO Logistics Park Gdańsk (24 500 m2), 7R Logistics Park Gdańsk (18 000 m2) oraz magazyn w Porcie Gdynia (16 500 m2). W Szczecinie trwa natomiast rozbudowa o 13 000 m2 North-West Logistic Park. 


DP Gdańsk

Pruszcz Gdański, Trójmiasto

Goodman Pomorskie Centrum Logistyczne

Gdańsk, Trójmiasto
Mateusz Iłowiecki