Łódzka strefa ekonomiczna najlepsza w Europie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała tytuł najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla małych i średnich firm w Europie. Strefa została doceniona w rankingu magazynu fDi Intelligence, należącego do Financial Times'a.


Do tegorocznej edycji rankingu „Global Free Zones of the Year 2017" zgłosiło się blisko 70 specjalnych stref ekonomicznych z całego świata. Ranking docenia najlepsze strefy w poszczególnych regionach, wskazuje, które strefy wyróżniają się w obsłudze konkretnego rodzaju firm, małych czy dużych.

Jak oceniają władze strefy, tytuł najlepszej SSE dla małych i średnich firm Łódź zawdzięcza w dużej mierze dwóm swoim projektom – o nazwie Startup Spark oraz Strefa RozwoYou. Pierwszy projekt stanowi połączenie potencjału i kreatywności startupów z infrastrukturą i zasobami biznesu. Strefa RozwoYou to wsparcie mikro, małych i średnich firm z województwa łódzkiego oraz tych, którzy wybrali samozatrudnienie. Wyróżnienie globalne zostało natomiast przyznane po raz pierwszy.

– Położenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w centralnej części Polski sprawia, że znajduje się ona na przecięciu szlaków transportowych Wschód-Zachód i Północ-Południe, leżąc jednocześnie w obszarze, na którym mieści się największy węzeł komunikacyjny w kraju. W pobliżu są autostrady, drogi ekspresowe, międzynarodowy Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, a także kolejowy terminal kontenerowy – wyjaśnia Joanna Choromańska Business Development BTS Manager, JLL.

Według informacji przekazanych przez ŁSSE, obecnie przedsiębiorstwa z sektora MSP stanowią już połowę z 200 firm działających w łódzkiej strefie. Działająca od 20 lat specjalna strefa ekonomiczna w Łodzi składa się dziś z 44 podstref, przez 20 lat wydała 315 zezwoleń na działalność w strefie.

Joanna Choromańska