Klamka zapadła. Polska jedną wielką strefą ekonomiczną

Cała Polska będzie jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną – zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa. Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na okres 10-15 lat na terenie całego kraju.


Nowa ustawa ma zastąpić system zwolnień podatkowych i ulg, działający obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych, obejmujących obszar 25 tys. ha, czyli 0,08 procenta powierzchni kraju. – Najważniejszą zmianą jest to, że uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego będzie możliwe dla inwestycji na terenie całej Polski. Obecna długotrwała i niekiedy skomplikowana procedura obejmowania nowych obszarów statusem SSE stanowiła dla wielu inwestorów dość istotną barierę – mówi Tomasz Olszewski, Regional Director, JLL.

Ustawa zakłada preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe prawo przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Nowe miejsca, spore zmiany

Generalna zasada SSE polegała do tej pory na tym, że inwestorzy lokowali swoje projekty tam, gdzie państwo stwarzało preferencje podatkowe. Teraz te preferencje będą obowiązywały w całym kraju, co oznacza, że nowa sytuacja może wykreować kolejne rynki – dodaje Joanna Choromańska, Senior Business Development BTS Manager, JLL.

Do tej pory firmy, dla których ważnym aspektem jest przyznawana pomoc publiczna były niejako zmuszone do inwestowania na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, które dodatkowo miały w swoich zasobach przygotowane do inwestycji tereny. Teraz nie będzie takich ograniczeń – mówi Tomasz Olszewski z JLL.

Ekspert JLL wskazuje jednak, że po tym jak zmiany wejdą w życie, ważnym aspektem będzie właśnie sprawa przygotowania działki. Do tej pory SSE przyciągały nie tylko pomocą publiczną, ale też ofertą terenów gotowych do rozpoczęcia inwestycji. Po zmianach, w sytuacji kiedy pomoc publiczna będzie możliwa na terenie całego kraju, to właśnie dobrze przygotowana ziemia będzie w większości przypadków głównym aspektem decydującym o lokalizacji inwestycji. Element pomocy publicznej stanie się neutralny – dodaje Tomasz Olszewski.

Kryteria

Obowiązujące dotychczas zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie zastąpione uzyskaniem decyzji o wsparciu. Ta z kolei udzielana będzie przez spółkę zarządzającą SSE po wcześniejszej ocenie projektu inwestycyjnego. W ustawie zostały wskazane dwa sposoby kryteriów oceny.

Jedne kryteria są ilościowe – kiedy wskazujemy na wolumen inwestycji oraz ich wartość, a drugie to kryteria jakościowe, kiedy wskazujemy, że jeśli przedsiębiorca tworzy centrum badawczo-rozwojowe, zapisaną ma deklarację współpracy z ośrodkami badawczo-naukowymi, wówczas będą odpowiednio przydzielane punkty, na podstawie których będzie mógł liczyć na określonej wysokości zwolnienia podatkowe wyjaśnia szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Kryteria ilościowe pokazują, że wspierane zostaną obszary kraju o wysokim bezrobociu. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, ale ciągle są takie powiaty w Polsce, w których bezrobocie jest dwucyfrowe. I jeśli przedsiębiorca zdecyduje się, aby tam ulokować inwestycje to tych punktów ma szanse uzyskać więcej – dodaje minister Jadwiga Emilewicz. – W sytuacji, w której dostępność pracowników staje się jednym z głównych czynników wpływających na decyzje inwestorów o wyborze danej lokalizacji pod inwestycje produkcyjne czy magazynowe, takie kryterium i uzależniona od niej pomoc publiczna może okazać się niezwykle istotnym elementem przy wyborze miejsca dla nowego magazynu czy fabryki – mówi Tomasz Olszewski, Regional Director, JLL.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 


Tomasz Olszewski