GUS: tysiące miejsc pracy w transporcie i magazynach

Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r. Takie dane podaje GUS. To wzrost o niecałe 20 tys. w ciągu ostatnich 4 lat. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży.


Branża magazynowa i produkcyjna pod względem zatrudnienia jest jedną z najdynamiczniej się rozwijających i nic nie wskazuje na to, aby doszło do spowolnienia.

Według raportu Grupy Progres branża logistyczna jest w ścisłej czołówce specjalizacji 2018 r., w których chcieliby pracować kandydaci. Jednak pomimo dużego zainteresowania, w branży wciąż brakuje rąk do pracy. W poprzednim roku o jedno miejsce rywalizowało średnio 20 osób, a największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: specjalisty ds. logistyki, trenera procesów i operatora wózka widłowego.

Jednocześnie, jak pokazują dane z kampanii „Jeden telefon i masz pracę” Grupy Progres, braki kadrowe będą wypełniać nie tylko rodzimi pracownicy, ale również obywatele Ukrainy – w 2018 r. aż 66 proc. z nich myślących o wyjeździe do Polski w celach zarobkowych deklarowało, że chciałoby podjąć w Polsce pracę w branży logistycznej: zarówno mężczyźni (42 proc.), jak i kobiety (58 proc.).

Badanie „Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2018” na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że wśród obywateli  Ukrainy transport i logistyka cieszy się dużym zainteresowaniem, a pracę w tej branży zadeklarowało 9 proc. respondentów badania.

Obecnie w tej branży pracuje niemalże 3 mln osób, przede wszystkim w wieku do 25 lat. Jak podaje raport SEGRO i Randstad Polska "Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu" z 2018 r. prawie 40 proc. pracodawców magazynowych i produkcyjnych planuje w najbliższych miesiącach pozyskać nowych pracowników.

Rynek pracy stał się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw na wielu rynkach logistycznych w Europie. Powodem jest rosnące zapotrzebowanie na pracowników magazynów i kierowców.

Pojawiają się nowe miejsca pracy, podczas gdy wiele głównych gospodarek europejskich ma bardzo wysoki poziom zatrudnienia i działalności gospodarczej, a niski poziom bezrobocia – wskazuje analiza JLL umieszczona w raporcie „Labour & automation and the rise of robots in Logistics”.

- W całej Europie szacujemy, że w ciągu ostatnich trzech lat stworzo­no ponad 300 tys. nowych miejsc pracy w centrach logistycznych. Szacunek ten jest oparty na poziomie nowych miejsc magazynowych i zastosowaniu gęstości zatrudnienia o wartości 1 miejsca pracy na 100 m2 dla nowo ukończonych i zajętych powierzchni - mówi Tomasz Olszewski,  Regional Director, JLL.

Dane Eurostatu wskazują na wysoki poziom zatrudnienia i niskie bezrobocie w wielu krajach w Unii Europejskiej. Dla całej UE wskaźnik zatrudnienia w 2017 roku wyniósł 73,4 proc. i jest to najwyższy roczny poziom od 2008 roku. Z kolei stopa bezrobocia to 4,9 proc. i to najniższy wynik od 2009 roku.

Prognozy wskazują, że obecny niedobór siły roboczej pogorszy się w wielu krajach, ponieważ starzenie się populacji poskutkuje zmniej­szeniem liczby osób w wieku produkcyjnym.