Cała Polska SSE. Jest już kolejka chętnych

Cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną - taki skutek przyniosła ustawa, która weszła w życie. Jest już kolejka chętnych do uzyskania wsparcia na podstawie nowych zasad - mówi szef Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


– Najważniejszą zmianą jest to, że uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego będzie możliwe dla inwestycji na terenie całej Polski. Obecna długotrwała i niekiedy skomplikowana procedura obejmowania nowych obszarów statusem SSE stanowiła dla wielu inwestorów dość istotną barierę – mówi Joanna Choromańska, Senior Business Development BTS Manager, JLL.
 
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które określą szczegółowe kryteria przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypisanie poszczególnych województw i powiatów poszczególnym zarządzającym obszarów, czyli dotąd funkcjonującym SSE, mają być gotowe wkrótce. Jedna SSE będzie zarządzała kilkoma sąsiadującymi ze sobą obszarami. Resort spodziewa się, że rozporządzenia zaczną obowiązywać pod koniec lipca.
 
Generalna zasada SSE polegała do tej pory na tym, że inwestorzy lokowali swoje projekty tam, gdzie państwo stwarzało preferencje podatkowe. Teraz te preferencje będą obowiązywały w całym kraju, co oznacza, że nowa sytuacja może wykreować kolejne rynki – dodaje Joanna Choromańska, Senior Business Development BTS Manager, JLL.
 
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński dodaje, że nowe przepisy dają możliwość włączania do strefy inwestycji na gruntach prywatnych, a te inwestycje, jak podał, należą do największych.Do tej pory firmy, dla których ważnym aspektem jest przyznawana pomoc publiczna były niejako zmuszone do inwestowania na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, które dodatkowo miały w swoich zasobach przygotowane do inwestycji tereny. Teraz nie będzie takich ograniczeń – mówi Tomasz Olszewski, Regional Director, JLL.
 
Ekspert JLL wskazuje, że ważnym aspektem będzie właśnie sprawa przygotowania działki. Do tej pory SSE przyciągały nie tylko pomocą publiczną, ale też ofertą terenów gotowych do rozpoczęcia inwestycji. Po zmianach, w sytuacji kiedy pomoc publiczna będzie możliwa na terenie całego kraju, to właśnie dobrze przygotowana ziemia będzie w większości przypadków głównym aspektem decydującym o lokalizacji inwestycji. Element pomocy publicznej stanie się neutralny – dodaje Tomasz Olszewski.
 
Jest już kolejka chętnych do uzyskania wsparcia na podstawie nowych zasad - mówi szef Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o przepisach, które weszły w życie w sobotę 30 czerwca. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy.