Wielopiętrowe magazyny. Czym są?

Presja rosnącego popytu na grunty w niektórych dużych europejskich miastach i wzrastających wraz z nim cen spowodowała zwiększone zainteresowanie wielopiętrowymi magazynami z rampami, z których korzystać może wielu użytkowników. Magazyny tego typu nietrudno jest znaleźć w wielu dużych azjatyckich miastach w Japonii, Singapurze, Hong Kongu i Chinach, jednak w Europie nadal należą one do rzadkości.


Do nielicznych przykładów można zaliczyć m.in. wybudowane w latach 70. magazyny w Paryżu oraz budynek X2 przy londyńskim lotnisku Heathrow, ukończony w 2008 roku. Wielopiętrowe magazyny są również stosunkowo powszechne w Stambule, gdzie ich powstawanie wymusza często pagórkowata rzeźba terenu oraz wysokie ceny gruntu.

Mikromagazyny w Norymberdze W kwietniu 2016 roku firmy kurierskie DPD i GLS uruchomiły w niemieckiej Norymberdze pilotażowy projekt polegający na wprowadzeniu mikromagazynów do dzielnicy mieszkaniowej oraz samego centrum miasta. W ramach tego testu, przesyłki mające trafić do sprzedawców detalicznych i klientów indywidualnych zbierane były w centralnie ulokowanych skrytkach, pojazdach lub budynkach tak, aby mogły zostać dostarczone do odbiorców końcowych przez kurierów używających ekologicznych środków transportu, takich jak rowery i wózki ręczne.

Projekt ten prowadzony był przez Norymberski Instytut Technologii ze wsparciem ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii, Norymberskiej Izby Handlowej Środkowej Frankonii oraz Miasta Norymbergi – widoczne jest zatem zaangażowanie szerokiej grupy interesariuszy.

W kilku europejskich miastach widoczne jest zainteresowanie budową wielopiętrowych magazynów, chociaż nadal jest to dość niszowe rozwiązanie. Na dość zaawansowanym etapie są one w kilku miejscach we Francji i Niemczech:Sogaris buduje obecnie trzypiętrowy obiekt logistyczny w swoim centrum Chappelle International w Paryżu;
  •  SEGRO realizuje w Monachium inwestycję w postaci dwupiętrowego magazynu z rampami o powierzchni 15 000 m2;
  • Vailog, spółka należąca do SEGRO, planuje budowę dwupiętrowego budynku z rampami o nazwie Paris Air 2 w Gennevilliers w północnym Paryżu. Magazyn ten ma mieć wysokość 10 metrów w świetle na parterze oraz 7 metrów w świetle na pierwszym piętrze. Nośność posadzki parteru ma wynosić 5 ton/m2 i 3 tony/m2 na piętrze; oba piętra mają posiadać 35-metrowe place.
Realizacja inwestycji obejmujących wielopiętrowe magazyny wiąże się z szeregiem wyzwań. Ponieważ rozwiązanie to nie zostało jeszcze sprawdzone w środowisku rynkowym, rodzaj i wielkość popytu ze strony najemców jest dużą niewiadomą, chociaż studia przypadku sugerują, że istniejące już obiekty cieszą się dużą popularnością wśród różnych typów najemców. Problemy może sprawiać sam projekt wielopiętrowego obiektu, zwłaszcza pod względem liczby i położenia ramp, układu kolumn i placów, a także zastosowanie wyciągów ładunkowych, które mają wyeliminować konieczność umieszczania ramp na każdym z pięter budynku.