Szukasz magazynu? Zweryfikuj potrzeby

Najemca poszukujący nowej lub dodatkowej powierzchni powinien włożyć dużo wysiłku w analizę swoich potrzeb. Dlaczego? Znając potrzeby możemy szybciej i sprawniej trafić do magazynu idealnego dla firmy.


Przed przystąpieniem do poszukiwania magazynu istotne jest, żeby mieć pewność, jakie wymogi powinna spełniać nowa lokalizacja. Odpowiednie miejsce jest często kluczowym argumentem przemawiającym do najemcy za wyborem danej powierzchni.

Magazynowa mapa Polski dzieli się na kilka głównych regionów, a każdy z nich przyciąga innych najemców. Na przykład oferta magazynów we Wrocławiu jest atrakcyjna dla krajowych najemców oraz firm dystrybucyjnych prowadzących działalność na rynkach krajów Europy Centralnej. Dynamiczny rozwój lokalnej infrastruktury drogowej czy dogodna lokalizacja generują stałe zapotrzebowanie na obiekty pod logistykę i magazynowanie na Dolnym Śląsku.

Aglomeracja warszawska jest natomiast jednym z największych krajowych węzłów transportowych, który składa się z 6 dróg krajowych, 8 linii kolejowych znaczenia państwowego oraz głównego portu lotniczego w Polsce. Przez region przebiegają również 3 z 10 transeuropejskich korytarzy transportowych (Helsinki-Warszawa, Berlin-Moskwa, Gdańsk-Ostrawa).

Zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy dotychczasowy magazyn okazuje się za mały. Określenie wielkości nowej powierzchni pozwoli między innymi stwierdzić:

  •  czy firma może wynająć magazyn,
  •  czy też bardziej korzystne będzie dla niej skorzystanie z rozwiązania typu BTS.

Planując wynajem powierzchni warto również zastanowić się czy oprócz magazynu nie będzie potrzebna część biurowa. Jeśli tak, to jak duża.

Kolejnym krokiem przyszłego najemcy jest określenie cech, jakie powinna mieć nowa powierzchnia. Mowa tu o czysto technicznych potrzebach. Należy dokładnie wiedzieć:

  •  jaką wysokość i szerokość powinien mieć magazyn,
  •  jaką musi mieć nośność podłogi,
  •  a także czy na przykład potrzebna jest chłodnia, suwnica albo inne dostosowane do działalności firmy udogodnienia.

Bardzo wyraźne określenie swoich potrzeb pomoże najemcy wybrać najlepsze rozwiązanie z dostępnych na rynku powierzchni. Albo wręcz przeciwnie, wskaże potrzebę wybudowania nowego obiektu, dostosowanego do charakteru działalności przedsiębiorstwa.