Rola zarządcy nieruchomości parku magazynowego

Tylko około 35 procent wszystkich powierzchni magazynowych w Polsce jest zarządzanych przez zewnętrzne, profesjonalne firmy specjalizujące się w dostarczaniu usług typu „property management”. Dla porównania, ponad 75 procent powierzchni biurowych jest obsługiwanych przez wyspecjalizowanych zarządców nieruchomości.


Dlaczego dobre zarządzanie nieruchomościami magazynowymi jest tak ważne? Na pytania odpowiada Małgorzata Więcko, MRICS, Dyrektor w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, JLL.

Jakie są główne kompetencje zarządcy obiektu?

Zarządca jest podstawową osobą kontaktową, administratorem obiektu i doradcą każdego najemcy, który może uzyskać od osoby na tym stanowisku wszelkie informacje dotyczące budynku. Codziennie w parku logistycznym czy magazynie pracuje serwis techniczny, firma sprzątająca czy ochraniająca obiekt. Ich praca odbywa się pod czujnym okiem zarządcy, na którego barkach spoczywa zapewnienie i koordynacja odpowiedniej obsługi wynajmowanych powierzchni.

Głównym zadaniem property managementu jest stworzenie najlepszych warunków do prowadzenia i rozwoju biznesu. Zarządcy nie tylko umożliwiają sprawny przebieg procesów operacyjnych, ale mają wpływ na wyniki finansowe danego obiektu. Wybierają także w przetargu najlepszą pod względem jakości usług i ceny firmę obsługującą magazyn. Dobry wybór przekłada się na optymalizację kosztów i oszczędności nie tylko dla właściciela budynku magazynowego, ale również dla najemcy.

Codziennie w obiekcie lub na terenie wokół może mieć miejsce awaria, która będzie wymagała naprawy i dodatkowych nakładów finansowych. Wybór odpowiedniej firmy, która przeprowadzi naprawę jest niezwykle istotny dla sprawnego funkcjonowania biznesu najemcy. Dodatkowo, w zależności od ustalonych zakresów działań, zarządca może zajmować się również sprawami organizacyjnymi, jak dowóz pracowników do centrum logistycznego i obsługa komunikacyjna kompleksu.

Czy zarządca zajmuje się ustalaniem regulaminów dotyczących funkcjonowania parku magazynowego?

Jednym z ważniejszych obowiązków zarządcy nieruchomości jest dopełnienie wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wśród nich znajduje się między innymi   opracowanie procedur dotyczących funkcjonowania parku. Osoba na tym stanowisku tworzy Regulamin Budynku – specjalnie przygotowany katalog dla najemcy, który określa zasady i organizację pracy w obrębie kompleksu magazynowego. Wraz ze służbami pożarniczymi opracowuje także instrukcję przeciwpożarową oraz strategię ewakuacji.

Kolejnym ważnym elementem w zarządzaniu parkami magazynowy- mi jest organizacja ruchu na terenie kompleksu. Każdy kierowca jak i pieszy musi mieć pełną jasność co do tego, jak poruszać się w ramach obiektu. Takie zasady pozwalają zachować drożność ruchu i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie centrum logistycznego.

W jakich sytuacjach rola zarządcy jest szczególnie ważna?

Istotą pracy zarządcy jest kompleksowa organizacja i dbanie o szczegóły dotyczące sprawnego funkcjonowania budynku bądź całego parku. Godzina przestoju w pracy magazynu to często realne, poważne straty. Specyfiką parków magazynowych jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jest to produkcja, czy przyjmowanie i wydawanie towarów. Dlatego zapewnienie dobrego funkcjonowania całego parku magazynowego, obsługa techniczna i ochrona są tak istotne. Firma zarządzająca bierze na siebie odpowiedzialność dopięcia każdego z elementów składowych funkcjonowania parku i odpowiada w sytuacjach kryzysowych za szybkie naprawy wszelkich awarii.

Profesjonalny zarządca jest ponadto twórczy i otwarty na innowacje. W przypadku powierzchni magazynowych jest to niezwykle istotne. Zarządca nieruchomości magazynowo-przemysłowych musi błyskawicznie odpowiadać na pojawiające się problemy i reagować we wszelkich sytuacjach, które mogą dezorganizować funkcjonowanie w obrębie obiektu.

W jakim zakresie najemca powinien współpracować z zarządcą?

Doskonałe funkcjonowanie nieruchomości zależy w dużej mierze od współpracy i właściwej komunikacji najemcy z zarządcą. Partnerstwo relacji służy każdej ze stron. Duża rola i odpowiedzialność firmy zarządzającej nie oznacza, że najemca nie może wychodzić mu naprzeciw z pomysłami i rozwiązaniami, które będą służyły optymalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem parku magazynowego. Jednocześnie istotne jest, żeby profesjonalny zarządca był kreatywny i otwarty na innowacje, które pozwolą wprowadzać korzystne dla najemcy metody działania w obrębie parku.

W momencie kiedy firma zarządzająca ma pomysł na stworzenie np. instrukcji czy poradnika, który może wpłynąć na zminimalizowanie kosztów związanych z naprawami w obrębie parku, najemca powinien być partnerem do rozmowy i wykazać zaangażowanie. W takim modelu współpracy obie strony mają wymierne korzyści, które przekładają się długofalowo chociażby na comiesięczne koszty.

Kto powinien zająć się ubezpieczeniem nieruchomości?

Ubezpieczenie to jeden z kluczowych elementów w całym procesie zarządzania nieruchomością. Administrowanie w tej kwestii pozostaje w rękach zarząd- cy budynku, który powinien przekazać doradcy ubezpieczeniowemu niezbędne dokumenty i informacje na temat obiektu, a także pomóc w wyborze najkorzystniejszej oferty. Właściciel zazwyczaj jest odpowiedzialny za zawarcie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej, w tym od utraconych dochodów.

Coraz częściej właściciel decyduje się na ubezpieczenie od ataku terrorystycznego nie tylko w obiektach biurowych czy centrach handlowych, lecz także w parkach magazynowych. W zależności od położenia geograficznego właściciel może być zobligowany także do zawarcia ubezpieczenia od katastrof naturalnych.

Jakie są zalety korzystania z zewnętrznych, profesjonalnych usług z zakresu property management?

Obecnie wielu właścicieli parków logistycznych prowadzi zarządzanie we własnym zakresie, co czasem spotyka się z niezadowoleniem najemców czy też z ponoszeniem strat finansowych wynikających z braku optymalizacji kosztów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy centrum logistycznym czy też pojedynczymi obiektami zarządza profesjonalna firma i osoby, które wiedzą jakie działania przynoszą wymierne korzyści zarówno dla najem- cy, jak i właściciela budynku.

Głównym argumentem przemawiającym za powierzeniem property managementu zewnętrznej firmie jest wiedza, doświadczenie i dobra organizacja na wszystkich kluczowych płaszczyznach wpływających na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie budynku czy całego parku. Usprawnianie procesów komunikacyjnych, wprowadzanie oszczędności w zakresie zużycia mediów, dbanie o bezpieczeństwo osób na terenie centrum to tylko niektóre z tych obszarów, które dzięki wspomnianej wiedzy i doświadczeniu przyniosą zauważalne zyski.Tomasz Mika