Polskie magazyny pokonują kolejną granicę

W I połowie 2019 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wzrosły do 16,9 mln m kw. Popyt brutto w I półroczu 2019 roku przekroczył 1,6 mln m kw. Do użytku oddano ponad 1,1 mln m kw. nowej powierzchni, a w budowie jest 2,2 mln m kw. Polska jest siódmym pod względem wielkości rynkiem magazynowym w UE.


Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe widoczne było od początku 2019 roku na niemal każdym rynku w Polsce. Popyt brutto – ponad 1,6 mln m kw.został wygenerowany przez szereg umów średniej wielkości, a nie przez spektakularne w swojej skali transakcje. Z kolei popyt netto, czyli uwzględniający nowe umowy i ekspansje – sięgnął 1,1 mln m kw. 

Mimo że popyt na powierzchnie magazynowe był widoczny w pierwszym półroczu tego roku w całym kraju, to największą aktywność najemców można zauważyć w okolicach Warszawy i mieście, gdzie podpisano umowy łącznie na 460 tys. m2, we Wrocławiu – 276 tys. m kw. oraz Polsce Centralnej – 216 tys. m kw.

Pozostałe najważniejsze rynki to Góry Śląsk i Poznań. Z kolei na rynkach spoza tzw. Wielkiej Piątki popyt brutto sięgnął 240 tys. m kw., z czego na nowe umowy przypadło 186 tys. m kw. Coraz bardziej widać rozwój Kielc, Podkarpacia czy Białegostoku. Deweloperzy gromadzą tam kolejne grunty pod przyszłe inwestycje.

Regiony w budowie

Na koniec I półrocza 2019 roku w budowie pozostawało 2,2 mln m kw., z czego 86 proc. powstającej powierzchni przypadało na największe lokalizacje – Górny Śląsk, Wrocław, Polskę Centralną, Warszawę oraz Poznań. Wzrost powierzchni budowanej spekulacyjnie doprowadził do nieznacznego wzrostu wskaźnika powierzchni niewynajętej. Średni współczynnik pustostanów w Polsce na koniec I półrocza wyniósł 6,3 proc. (5,7 proc. w I kw.).

W I połowie najemcy mogli zaobserwować stopniowy wzrost czynszów, który nadal ograniczany jest jednak przez dynamiczną nową podaż. Wzrost odczuwalny był szczególnie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie oraz w Opolu i w województwie lubuskim. Najwyższy czynsz w strefie Warszawa Okolice wzrósł do poziomu 3,8 euro za m kw.na miesiąc.