PAIiIZ: Zagraniczne inwestycje w Polsce mają się świetnie

– Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych obecnie pracuje nad prawdziwymi inwestycyjnymi "petardami" – zapowiada prezes PAIiIZ Sławomir Majman. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2016 roku PAIiIZ zakończyła 15 inwestycji o łącznej wartości 76,5 mln euro.


W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2016 roku pojawiło się sporo nowych projektów kosztem reinwestycji. – Reinwestycje są potwierdzeniem, że inwestorzy działający w Polsce są zadowoleni ze swojego wyboru i dobrze się tu czują. Nowe projekty z kolei oznaczają, że atrakcyjność Polski nie słabnie także wśród nowych graczy – mówi dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik. Aż sześć zakończonych inwestycji reprezentuje kapitał amerykański, dwie – francuski. Pojawiła się również pierwsza inwestycja egipska.

Inwestycje były lokowane głównie w województwie mazowieckim i dolnośląskim. – Jeśli chodzi o projekty usługowe, duże miasta nie znudziły się inwestorom, ale zauważamy zainteresowanie również mniejszymi lokalizacjami oraz, z powrotem, Warszawą. Wynika to z coraz mniejszej dostępności wykwalifikowanych kadr w dużych ośrodkach – mówiła dyrektor Chojnowska-Haponik. – Zasłużyliśmy już na miano zagłębia wyjątkowych talentów i inwestorzy tak chętnie po nie sięgali, że teraz muszą szukać nowych miejsc lub wracać do stolicy, gdzie kadry są niewyczerpywalne – dodała.

Regiony walczą o inwestorów

W ostatnim czasie bardzo wzmocniła się rola regionów w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych. W ocenie ekspertów jest to z jednej strony wynik decentralizacji w dysponowaniu środkami unijnymi – obecnie aż 36 proc. funduszy europejskich jest w rękach samorządów. Z drugiej, regiony coraz trafniej identyfikują sektory, z których pozyskanie inwestycji jest nie tylko opłacalne, ale również realne.

– Regiony wiedzą dziś, na co mogą liczyć, więc ubiegają się o to, co jest dla nich możliwe – mówi dyrektor Chojnowska-Haponik. Ocenia, że samorządy nie porywają się już na wielkich inwestorów, wracają do racjonalnego oglądu sytuacji i tworzą specjalizacje.

Przyszłość inwestycyjna Polski

Eksperci PAIiIZ dodają, że widoczne jest zwiększenie mocy produkcyjnych firm z niektórych obszarów, np. motoryzacji i lotnictwa. To efekt złapania oddechu zachodnich koncernów. Zauważalna jest również zmiana postrzegania Polski przez inwestorów zagranicznych – z atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycje Polska, dzięki bogacącemu się społeczeństwu – staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem sprzedaży towarów i usług.

– Obecnie prowadzimy 179 projektów, a co najważniejsze, mogą one stworzyć ponad 40 tys. miejsc pracy. To dużo więcej niż w ostatnich latach – podkreśla Majman. Jak dodaje prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, obecnie agencja pracuje nad prawdziwymi inwestycyjnymi "petardami". Jakimi? Na razie PAIiIZ nie zdradza żadnych szczegółów.


Tomasz Olszewski

Zobacz więcej

Dojrzałość polskiego rynku nieruchomości atutem dla zagranicznych inwestorów – wnioski z raportu JLL „Made in Poland”


22-08-2022

Jak wynika z raportu „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów - firm produkcyjnych, które rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, które są już obecne i rozwijają swoją działalność w naszym kraju, rynek nieruchomości przemysłowych w Europie utrzymuje dynamikę wzrostu. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, a przerwane i zakłócone łańcuchy dostaw zmusiły głównych graczy do natychmiastowego działania i dostosowania swoich strategii w zakresie nieruchomości. Obecnie ruchy te kształtują przyszłość całego rynku przemysłowego.

Czy polskie magazyny się starzeją? Eksperci JLL wyjaśniają


06-04-2022

Można powiedzieć, że pierwsze nowoczesne magazyny zaczęto budować w Polsce już po 2000 roku, lecz kluczowym momentem dla rozwoju rynku magazynowego było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Obecnie magazyny wybudowane w latach 2000-2010 noszą miano starszych. Nadal są to atrakcyjne przestrzenie ze względu na ich dobre zlokalizowanie, wciąż wprowadzane do nich modernizacje, atrakcyjne stawki czynszów, wieloletnie doświadczonie ich zarządców, a czasem nawet dostępność od ręki.

Pomoc publiczna we wschodniej części Polski jednym z największych jej atutów


16-12-2021

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej – mówił w wywiadzie dla magazyny.pl Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

Magazyny z chłodnią. Najwyższa jakość dla wymagających klientów


14-09-2020

Bezpieczeństwo towarów, które muszą być składowane w temperaturze kontrolowanej, nakłada obowiązek przestrzegania wielu bardzo restrykcyjnych wymogów. W szczególności dotyczy to magazynowania farmaceutyków oraz produktów spożywczych, takich jak czekolada, nabiał. Deweloperzy i Najemcy stosują więc najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i pomiarowe.