Niedobór siły roboczej w logistyce

Rynek pracy stał się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw na wielu rynkach logistycznych w Europie. Powodem jest rosnące zapotrzebowanie na pracowników magazynów i kierowców.


Pojawiają się nowe miejsca pracy, podczas gdy wiele głównych gospodarek europejskich ma bardzo wysoki poziom zatrudnienia i działalności gospodarczej, a niski poziom bezrobocia – wskazuje analiza JLL umieszczona w raporcie „Labour & automation and the rise of robots in Logistics”.

W całej Europie szacujemy, że w ciągu ostatnich trzech lat stworzo­no ponad 300 tys. nowych miejsc pracy w centrach logistycznych. Szacunek ten jest oparty na poziomie nowych miejsc magazynowych i zastosowaniu gęstości zatrudnienia o wartości 1 miejsca pracy na 100 m2 dla nowo ukończonych i zajętych powierzchni.

Dane Eurostatu wskazują na wysoki poziom zatrudnienia i niskie bezrobocie w wielu krajach w Unii Europejskiej. Dla całej UE wskaźnik zatrudnienia w 2017 roku wyniósł 73,4 proc. i jest to najwyższy roczny poziom od 2008 roku. Z kolei stopa bezrobocia to 4,9 proc. i to najniższy wynik od 2009 roku.

Prognozy wskazują, że obecny niedobór siły roboczej pogorszy się w wielu krajach, ponieważ starzenie się populacji poskutkuje zmniej­szeniem liczby osób w wieku produkcyjnym.

Na przykład – według Oxford Economics – Niemcy, Polska i Hisz­pania, które są głównymi rynkami logistycznymi Europy, zauważą znaczny spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym w okresie od 2016 do 2031 roku, i ogólny spadek podaży pracy.

Nawet w krajach, w których przewiduje się, że siła robocza wzrośnie, będzie się to dziać o wiele wolniej niż wzrost całkowitej populacji.

W Wielkiej Brytanii kwestia zatrudnienia prawdopodobnie zostanie zaostrzona przez Brexit, ze względu na zmniejszenie liczby imigrantów z UE i wzrost liczby obywateli UE opuszczających Wielką Brytanię.