Memorandum inwestycyjne gruntu

Kluczem do sukcesu transakcji sprzedaży gruntu jest właściwe przygotowanie memorandum inwestycyjnego. Stanowi ono wyczerpujące kompendium informacji na temat potencjału danej działki w zakresie przyszłego wykorzystania go przez inwestora. To także swoista wizytówka gruntu, pokazywana potencjalnym nabywcom.


Chcesz poznać tajniki przygotowania gruntu do sprzedaży i dowiedzieć się na co zwracają uwagę inwestorzy? Magazyny.pl wraz z ekspertami JLL przygotowały pełne kompendium wiedzy na ten temat.

 

Dajemy gotowe odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

  1. Po co nam wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? Wypisy z ewidencji gruntu i mapy
  2. Dlaczego tak trudno jest dokonać właściwej oceny stanu prawnego gruntu? Księga wieczysta
  3. Dlaczego wiedza na temat warunków technicznych przyłączenia mediów jest ważna dla inwestora już na wczesnym etapie poszukiwania terenu? Infrastruktura techniczna
  4. Jak dostęp do sieci drogowych wpływa na wartość gruntów inwestycyjnych wystawionych do sprzedaży? Lokalizacja i dostęp do sieci drogowej
  5. Czy sprzedający mogą uzyskać decyzję środowiskową przed pojawieniem się inwestora? Uwarunkowania środowiskowe
  6. Dlaczego badania geotechniczne gruntu są ważne dla potencjalnej nabywcy gruntu? Badania geotechniczne gruntu
  7. Czy można zmienić zapisy planów miejscowych, w procesie dostosowywania działki do wymagań potencjalnego nabywcy? Analiza dokumentacji planistycznej
  8. W jakich okolicznościach należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy? Decyzja o warunkach zabudowy

Co należy wiedzieć o gruncie, żeby dobrze przygotować go do sprzedaży? Jak zwiększyć atrakcyjność gruntu? Jakie korzyści można uzyskać ze współpracy z gminą? Eksperci JLL odpowiadają