Koszty najmu powierzchni magazynowej

Wysokość czynszu powierzchni magazynowej to dla wielu najemców kluczowa kwestia przy wyborze lokalizacji. Jednak nie jest to jedyna opłata z którą każdy najemca powinien się liczyć.


200


– Nie ma czegoś takiego jak stawka rynkowa za magazyn. Jej wysokość jest pochodną dostępności i zapotrzebowania klienta. Warto zaznaczyć, że średnie stawki najmu mogą znacznie różnić się w zależności od regionu, a często na określonym obszarze nie będzie ona też uniwersalna. Poziom czynszu zależy od bardzo wielu czynników, takich jak lokalizacja, ilość dostępnych opcji najmu, liczba adaptacji, które mają zostać wprowadzone na życzenie klienta – tłumaczy Konrad Lewiński, konsultant z JLL.

Wysokość czynszu zwykle podlega negocjacjom, w których najemca ma tym silniejszą pozycję, im większą powierzchnię chce zająć. Gdy jest zainteresowany wynajęciem całej nieruchomości magazynowej, może uzyskać bardzo korzystne warunki.

200


Na koszty mediów składają się:
 • opłaty za ogrzewanie hali,
 • woda,
 • energia elektryczna,
 • odprowadzenie ścieków,
 • wywóz odpadów.
Wysokość tej opłaty jest adekwatna do aktualnego zużycia danych mediów przez najemcę.


200


W skład opłat eksploatacyjnych wchodzą wszystkie usługi związane z utrzymaniem obiektu magazynowego oraz terenów wspólnych parku, takie jak:
 • ochrona,
 • odśnieżanie części wspólnych i dachów,
 • utrzymanie czystości,
 • utrzymanie zieleni,
 • koszty zarządcy,
 • ubezpieczenie,
 • podatki.
Najemca musi także liczyć się ze stałą opłatą, jaką jest podatek od nieruchomości, rozliczany proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Konrad Lewiński