Konsultant to oszczędność pieniędzy

Większość najemców magazynowych jest zdania, że najważniejszym czynnikiem najmu obiektu magazynowo-przemysłowego jest cena, czyli przede wszystkim czynsz. Czy współpraca z konsultantem może zapewnić Klientowi oszczędności? Odpowiedź jest krótka: tak.


  •  Negocjacje

Najemca bez pomocy konsultanta nie jest w stanie uzyskać konkretnych informacji dotyczących warunków, na jakie może liczyć. Dlaczego? Nie istnieje coś takiego jak stawka rynkowa za magazyn. Zależy ona od dostępności powierzchni i zapotrzebowania klienta. Poza tym, nie na każdym rynku sytuacja jest taka sama. Są regiony, w których warunki dyktują deweloperzy, jak również takie, gdzie to najemca zawsze będzie górą podczas ustalania warunków finansowych. Na finalną stawkę czynszu zawsze jednak największy wpływ mają negocjacje.

  • Wiedza

Wiedza oraz doświadczenie konsultanta mogą być w tym przypadku gwarancją uzyskania najniższego możliwego czynszu. Ponadto, konsultant przygotuje najemcy kompleksową analizę rynku magazynowego i wszystkich kosztów. W czasie analizy pod uwagę brany jest również szereg innych czynników, jak dostępność pracowników, lokalizacja czy infrastruktura drogowa. To w większości przypadków również przekłada się na oszczędności najemcy.

  • Dobra analiza

Konsultant jest w stanie wyciągnąć najistotniejsze wnioski z tej analizy: czy warto zostać i przedłużyć umowę u obecnego dewelopera, czy jednak lepiej poszukać nowej lokalizacji, w której uzyskamy korzystniejsze warunki najmu i nowocześniejszą przestrzeń. Szczególnie, gdy mówimy o dużych powierzchniach – od 10 tys. m kw. – dobra analiza i negocjacje owocują niedającymi się przecenić oszczędnościami, idącymi w dziesiątki, a czasami nawet setki tysięcy euro rocznie.

200
Tomasz Mika