Konsultant to oszczędność pieniędzy

Większość najemców magazynowych jest zdania, że najważniejszym czynnikiem najmu obiektu magazynowo-przemysłowego jest cena, czyli przede wszystkim czynsz. Czy współpraca z konsultantem może zapewnić Klientowi oszczędności? Odpowiedź jest krótka: tak.


Najemca bez pomocy konsultanta nie jest w stanie uzyskać konkretnych informacji dotyczących warunków, na jakie może liczyć. Dlaczego? Nie istnieje coś takiego jak stawka rynkowa za magazyn. Zależy ona od dostępności powierzchni i zapotrzebowania klienta. Poza tym, nie na każdym rynku sytuacja jest taka sama. Są regiony, w których warunki dyktują deweloperzy, jak również takie, gdzie to najemca zawsze będzie górą podczas ustalania warunków finansowych. Na finalną stawkę czynszu zawsze jednak największy wpływ mają negocjacje.

Wiedza oraz doświadczenie konsultanta mogą być w tym przypadku gwarancją uzyskania najniższego możliwego czynszu. Ponadto, konsultant przygotuje najemcy kompleksową analizę rynku magazynowego i wszystkich kosztów. W czasie analizy pod uwagę brany jest również szereg innych czynników, jak dostępność pracowników, lokalizacja czy infrastruktura drogowa. To w większości przypadków również przekłada się na oszczędności najemcy.

Konsultant jest w stanie wyciągnąć najistotniejsze wnioski z tej analizy: czy warto zostać i przedłużyć umowę u obecnego dewelopera, czy jednak lepiej poszukać nowej lokalizacji, w której uzyskamy korzystniejsze warunki najmu i nowocześniejszą przestrzeń. Szczególnie, gdy mówimy o dużych powierzchniach – od 10 tys. m kw. – dobra analiza i negocjacje owocują niedającymi się przecenić oszczędnościami, idącymi w dziesiątki, a czasami nawet setki tysięcy euro rocznie.

200
Tomasz Mika