Jak uzyskać niski czynsz za magazyn?

Wysokość czynszu powierzchni magazynowej to kluczowa kwestia dla każdego najemcy. W jaki sposób uzyskać najatrakcyjniejsze stawki, od czego one zależą i jak unikać błędów podczas negocjacji?


Poziom czynszu zależy od bardzo wielu czynników, takich jak:

  • lokalizacja,
  • ilość wolnej powierzchni na danym rynku,
  • ilość adaptacji, które mają zostać wprowadzone na życzenie klienta,
  • długość okresu najmu.

Im większa dostępność powierzchni w danym regionie, tym łatwiej jest wynegocjować niską stawkę czynszu. Kluczem do najniższej stawki jest osiągnięcie przewagi informacyjnej na korzyść najemcy. Im mniejszą wiedzę o potrzebach inwestycyjnych klienta posiadają deweloperzy, tym bardziej komfortowa jest jego pozycja. Należy więc przede wszystkim ułożyć odpowiednią strategię działania i wykorzy - stać w niej wiedzę o rynku.

Skuteczna strategia

Najczęstszym błędem najemców jest brak przygotowania odpowiedniej strategii komunikacji z rynkiem i ujawnianie zbyt obszernych informacji potencjalnym dostawcom. Panuje również mylne przekonanie, że najemca jest w stanie otrzymać najobszerniejsze dane z rynku tylko otwarcie demonstrując własne potrzeby inwestycyjne. Ta zgubna praktyka powoduje postawienie się najemcy w bardzo niekorzystnej pozycji negocjacyjnej. Wszelkie informacje ze strony klienta powinny być utrzymane w ścisłej tajemnicy przed ewentualnymi dostawcami i być znane tylko konsultantowi, który opracuje strategię działania wraz z klientem.

 

Stabilna współpraca z konsultantem

Błędnym posunięciem jest korzystanie przez przyszłego najemcę z usług kilku konsultantów. Najemcy mylnie sądzą, że zwiększy to ich wiedzę o dostępnej powierzchni. Niestety, stanowi to potencjalne zagrożenie wydostania się kluczowych informacji na rynek i zmniejszenie siły zakupowej klienta. Powierzenie przeprowadzenia transakcji jednej, profesjonalnej firmie doradczej gwarantuje pełną dyskrecję. Należy podkreślić, że doświadczony doradca posiada pełną wiedzę dotyczącą dostępnej powierzchni magazynowej w całej Polsce.

Dlatego też jest w stanieprzedstawić najemcy wszystkie oferty,bez konieczności ujawniania deweloperominformacji dotyczących klienta.Doradca doskonale zna każdy istniejącybudynek oraz możliwości dostawców.Zna także realia rządzące rynkiem ipotrafi wspólnie ze swoim klientemosiągnąć pożądany cel.Z odpowiednią wiedzą o trudnościachpodczas negocjacji czynszu i z pomocąspecjalistów można bez komplikacjiuzyskać atrakcyjne warunki najmu.Należy jednak mieć świadomość, że nawysokość czynszu składają się różneczynniki i rozmowy z dostawcami trzebaprowadzić biorąc je wszystkie pod uwagę.


Paulina Dziubińska

See also

Dojrzałość polskiego rynku nieruchomości atutem dla zagranicznych inwestorów – wnioski z raportu JLL „Made in Poland”


22-08-2022

Jak wynika z raportu „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów - firm produkcyjnych, które rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, które są już obecne i rozwijają swoją działalność w naszym kraju, rynek nieruchomości przemysłowych w Europie utrzymuje dynamikę wzrostu. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, a przerwane i zakłócone łańcuchy dostaw zmusiły głównych graczy do natychmiastowego działania i dostosowania swoich strategii w zakresie nieruchomości. Obecnie ruchy te kształtują przyszłość całego rynku przemysłowego.

Czy polskie magazyny się starzeją? Eksperci JLL wyjaśniają


06-04-2022

Można powiedzieć, że pierwsze nowoczesne magazyny zaczęto budować w Polsce już po 2000 roku, lecz kluczowym momentem dla rozwoju rynku magazynowego było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Obecnie magazyny wybudowane w latach 2000-2010 noszą miano starszych. Nadal są to atrakcyjne przestrzenie ze względu na ich dobre zlokalizowanie, wciąż wprowadzane do nich modernizacje, atrakcyjne stawki czynszów, wieloletnie doświadczonie ich zarządców, a czasem nawet dostępność od ręki.

Pomoc publiczna we wschodniej części Polski jednym z największych jej atutów


16-12-2021

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej – mówił w wywiadzie dla magazyny.pl Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

Magazyny z chłodnią. Najwyższa jakość dla wymagających klientów


14-09-2020

Bezpieczeństwo towarów, które muszą być składowane w temperaturze kontrolowanej, nakłada obowiązek przestrzegania wielu bardzo restrykcyjnych wymogów. W szczególności dotyczy to magazynowania farmaceutyków oraz produktów spożywczych, takich jak czekolada, nabiał. Deweloperzy i Najemcy stosują więc najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i pomiarowe.