Fabryka typu BTS

Obiekty typu build-to-suit od kilku lat zyskują na popularności. Są one szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy prowadzą działalność produkcyjną i mają wysokie wymagania dotyczące infrastruktury obiektu. Tymczasem budynki typu BTS dają możliwości, o jakie często trudno w istniejącej już na rynku ofercie magazynowej.


Specyficzne wymagania

Model budowy obiektu przemysłowego w formie BTS zmienia się, tak jak zmieniają się oczekiwania klientów. Projekty build-to-suit realizowane na potrzeby zakładów produkcyjnych charakteryzują specjalistyczne rozwiązania na etapie budowy, dostosowane do rodzaju wytwarzanych dóbr. Aby obiekt spełniał wymagania niezwykle istotnym etapem jest szczegółowa analiza potrzeb determinowanych przez rodzaj produkcji. To generuje listę wymagań wobec budynku i otoczenia oraz infrastruktury technicznej.

Na etapie budowy obiektu przeznaczonego dla fabryki są realizowane specyficzne wymagania, jak na przykład:

  • odpowiedniej wielkości agregaty prądotwórcze,
  • dostosowana grubość posadzki,
  • ściśle określona wysokość obiektu,
  • rodzaj wentylacji i kanalizacji,
  • instalacje chłodzące,
  • powierzchnie na chłodnie wraz z niezbędnymi instalacjami.

Klient wybierając projekt BTS od początku ma możliwość kształtowania powierzchni, którą wynajmuje. Dzięki systemowi build-to-suit zakład produkcyjny może mieć dowolnie skomponowane moduły powierzchni oraz rozwiązania, które zabezpieczają proces produkcyjny.

Przykłady z rynku

Wymagania klientów niejednokrotnie są bardzo szczegółowe, więc coraz częściej powstają bardzo zaawansowane obiekty. Panattoni Europe prezentuje oddaną pod koniec 2015 roku pierwszą w Europie inteligentną fabryką GE Energy Management w Bielsku-Białej. Obiekt o łącznej powierzchni ponad 45 tys. m kw. powstał w dziesięć miesięcy. Zaprojektowany został w taki sposób, aby stworzyć odpowiednie warunki pracy dla 1,2 tys. pracowników, a także zwiększyć innowacyjność i wydajność produkcji.

W wybranych miejscach hali produkcyjnej zastosowano specjalne fundamenty pod maszyny i urządzenia, wykonano ponad 7,5 tys. m kw. posadzek epoksydowych o specjalnych parametrach izolacyjności lub przewodzenia elektrycznego, instalacje: sprężonego powietrza, wody lodowej, wentylacji technologicznej i odpylarni, podwyższono natężenie oświetlenia w hali do 350/500 lx, zainstalowano 2 szynoprzewody 1000 A oraz 6 suwnic. Wentylacja mechaniczna budynku produkcyjnego zapewnia rekuperację ciepła. Wszystkie te rozwiązania były realizowane ściśle pod wymogi konkretnego projektu.

W Koluszkach z kolei Panattoni Europe w lipcu 2016 roku zakończył budowę obiektu produkcyjnego dla koncernu Kongsberg Automotive, producenta komponentów i części dla przemysłu motoryzacyjnego. Procesy produkcyjne w nowym obiekcie ─ o powierzchni ponad 6,3 tys. m kw. ─ będą zautomatyzowane i umaszynowione. Większość prac, których wykonanie wymaga precyzji, jak skrawanie, obróbka plastyczna, hartowanie, spawanie i montaż, będzie wykonywana przy wykorzystaniu robotów przemysłowych. W wydzielonej powierzchni produkcyjno-magazynowej zastosowana technologia zapewnia kontrolę wilgotności. Dodatkowo, zwiększona została wentylacja, a także zastosowano posadzki epoksydowe.

Czas to pieniądz

Mimo że głównym czynnikiem decydującymi o rozpoczęciu inwestycji typu BTS dla sektora produkcyjnego jest możliwość dostosowania obiektu do specyfiki branży oraz lokalizacja, to coraz większego znaczenie nabiera krótki okres realizacji projektu. Firmy chcą jak najszybciej rozpocząć planowaną produkcję. W ocenie ekspertów JLL projekty BTS będą nadal zyskiwać na popularności. Dzięki tej formule budynków, firmy mogą otrzymać idealny zakład produkcyjny.


Joanna Choromańska

Zobacz więcej

Dojrzałość polskiego rynku nieruchomości atutem dla zagranicznych inwestorów – wnioski z raportu JLL „Made in Poland”


22-08-2022

Jak wynika z raportu „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów - firm produkcyjnych, które rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, które są już obecne i rozwijają swoją działalność w naszym kraju, rynek nieruchomości przemysłowych w Europie utrzymuje dynamikę wzrostu. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, a przerwane i zakłócone łańcuchy dostaw zmusiły głównych graczy do natychmiastowego działania i dostosowania swoich strategii w zakresie nieruchomości. Obecnie ruchy te kształtują przyszłość całego rynku przemysłowego.

Czy polskie magazyny się starzeją? Eksperci JLL wyjaśniają


06-04-2022

Można powiedzieć, że pierwsze nowoczesne magazyny zaczęto budować w Polsce już po 2000 roku, lecz kluczowym momentem dla rozwoju rynku magazynowego było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Obecnie magazyny wybudowane w latach 2000-2010 noszą miano starszych. Nadal są to atrakcyjne przestrzenie ze względu na ich dobre zlokalizowanie, wciąż wprowadzane do nich modernizacje, atrakcyjne stawki czynszów, wieloletnie doświadczonie ich zarządców, a czasem nawet dostępność od ręki.

Pomoc publiczna we wschodniej części Polski jednym z największych jej atutów


16-12-2021

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej – mówił w wywiadzie dla magazyny.pl Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

Magazyny z chłodnią. Najwyższa jakość dla wymagających klientów


14-09-2020

Bezpieczeństwo towarów, które muszą być składowane w temperaturze kontrolowanej, nakłada obowiązek przestrzegania wielu bardzo restrykcyjnych wymogów. W szczególności dotyczy to magazynowania farmaceutyków oraz produktów spożywczych, takich jak czekolada, nabiał. Deweloperzy i Najemcy stosują więc najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i pomiarowe.