Co jeśli na rynku nie ma powierzchni dopasowanej do potrzeb?

Jeżeli na rynku nie ma nieruchomości dopasowanej do potrzeb firmy, to należy zdecydować się na budowę obiektu szytego na miarę. Powierzchnie powstające w formule BTS cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców mających specyficzne wymagania ze względu na prowadzoną działalność, bądź wśród przedsiębiorców produkcyjnych, którzy nie chcą angażować kapitału obrotowego oraz zostawiają sobie możliwość szybkiego i taniego wyjścia z rynku.


Inwestycja build-to-suit to obiekt magazynowy projektowany i budowany dla dedykowanego odbiorcy. Taki system pozwala klientowi określić szczegółowo wymagania i potrzeby względem powierzchni magazynowej – zarówno co do jej wielkości, jak i wszelkich innych parametrów czy dodatkowego wyposażenia. Najemca może dowolnie skomponować moduły powierzchni magazynowych, dzięki czemu otrzymuje dokładnie to, czego oczekuje.

  • Jakie są zalety rozwiązań „szytych na miarę”?

Największą zaletą rozwiązań build-to-suit jest wybór dogodnej lokalizacji. Obiekty tego typu najczęściej są budowane w miejscu wybranym przez najemcę – oczywiście w ramach możliwości zakupu przez dewelopera działki w danej lokalizacji, bądź wyboru terenu inwestycyjnego z istniejącej oferty. Dogodna lokalizacja jest ogromnym plusem dla najemcy i często kluczowym argumentem przemawiający za wyborem formuły BTS.

W przypadku, kiedy preferowana przez najemcę lokalizacja nie pokrywa się z portfelem gruntów dewelopera, to okres umowy najmu takiego budynku wyniesie minimum 10 lat, a powierzchnia obiektu będzie musiała wynieść minimum 10 tys. m kw.

  • Czym jest to spowodowane?

W lokalizacjach, w których popyt na powierzchnie magazynowo-produkcyjne jest stosunkowo niewielki, a deweloper ponosi koszty inwestycji, to muszą się one zwrócić w trakcie trwania umowy najmu. Ponadto, budując obiekt dedykowany, deweloper nie ma pewności, że szybko wynajmie daną powierzchnię nowemu najemcy. Stąd też stawki czynszu w lokalizacjach mało korzystnych dla dewelopera mogą być wyższe niż w standardowych magazynach. Zwykle umowy najmu dotyczące magazynów budowanych w formule BTS zawierane są na 8-10 lat.

  • Jak dużą powierzchnię można zbudować w systemie BTS?

BTS to także dowolność w zakresie wielkości powierzchni przemysłowej. Jest ona jedynie uzależniona od potrzeb operacyjnych klienta. Dowolny jest również rodzaj współpracy – dostępne możliwości to transakcja najmu bądź budowa celem sprzedaży inwestycji klientowi.

Magazyn build-to-suit pozwala na racjonalne zagospodarowanie przestrzeni użytkowej, maksymalne wykorzystanie przestrzeni składowania, optymalizację procesu produkcji i składowania towarów oraz efektywne wykorzystanie wszystkich rozwiązań technicznych zainstalowanych w hali. Co więcej, ponieważ obiekt powstaje z myślą o konkretnych potrzebach najemcy, wszystkie rozwiązania mogą być dostosowane ściśle do prowadzonego rodzaju biznesu.


Joanna Choromańska