Co deweloper może zaoferować potencjalnemu klientowi?

Przyszły najemca może liczyć na zwolnienie z czynszu przez ustalony okres. Jedną z zachęt jest wypłata gotówki na konto wynajmującego. Obiekt może zostać wyposażony na koszt wynajmującego. Wysokość zachęt jest uzależniona od wielu czynników, takich jak długość trwania umowy czy wielkość wynajętej powierzchni.


Wakacje od czynszu

Przyszły najemca może liczyć na zwolnienie z czynszu przez ustalony okres. Deweloper czy inny właściciel obiektu w ramach oferty może zaproponować tego rodzaju rozwiązanie. Długość takiego zwolnienia ustalana jest podczas negocjacji. Strony mogą również np. ustalić, że zwolnienia z czynszu nie będą obowiązywały na początku trwania umowy, a na przykład przez trzy wybrane miesiące w każdym roku wynajmowania powierzchni.

Cash incentive

Dodatkowe zachęty dla najemców w postaci kontrybucji finansowych, przyjmują formę kwoty jednorazowo otrzymanej od wynajmującego. To pieniądze, które inwestor może przeznaczyć na dowolny cel. Wynegocjowana wysokość kontrybucji finansowej jest przelewana na konto najemcy.

Wyposażenie na koszt wynajmującego

Przyszły najemca może wynegocjować możliwość aranżacji i wykończenia powierzchni na koszt właściciela obiektu. Na życzenie klienta budynek może np. zostać przystosowany do produkcji.Całkowite koszty za wprowadzone na zlecenie inwestora zmiany w obiekcie zostają pokryte przez wynajmującego. Deweloper oraz najemca mogą również podzielić się kosztami aranżacji.

Wśród wielu zachęt od deweloperów i właścicieli obiektów magazynowych pojawiają się również:

  • Pokrycie kosztów przeprowadzki do innego budynku, częściowy udział w kosztach związanych z karami wynikającymi z zerwanej wcześniej umowy,
  • Pokrycie całości lub części czynszu za pozostały do wygaśnięcia kontraktu okres w przypadku wcześniejszego opuszczenia poprzedniego magazynu.


Mateusz Iłowiecki

Zobacz więcej

Dojrzałość polskiego rynku nieruchomości atutem dla zagranicznych inwestorów – wnioski z raportu JLL „Made in Poland”


22-08-2022

Jak wynika z raportu „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów - firm produkcyjnych, które rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, które są już obecne i rozwijają swoją działalność w naszym kraju, rynek nieruchomości przemysłowych w Europie utrzymuje dynamikę wzrostu. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, a przerwane i zakłócone łańcuchy dostaw zmusiły głównych graczy do natychmiastowego działania i dostosowania swoich strategii w zakresie nieruchomości. Obecnie ruchy te kształtują przyszłość całego rynku przemysłowego.

Czy polskie magazyny się starzeją? Eksperci JLL wyjaśniają


06-04-2022

Można powiedzieć, że pierwsze nowoczesne magazyny zaczęto budować w Polsce już po 2000 roku, lecz kluczowym momentem dla rozwoju rynku magazynowego było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Obecnie magazyny wybudowane w latach 2000-2010 noszą miano starszych. Nadal są to atrakcyjne przestrzenie ze względu na ich dobre zlokalizowanie, wciąż wprowadzane do nich modernizacje, atrakcyjne stawki czynszów, wieloletnie doświadczonie ich zarządców, a czasem nawet dostępność od ręki.

Pomoc publiczna we wschodniej części Polski jednym z największych jej atutów


16-12-2021

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej – mówił w wywiadzie dla magazyny.pl Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

Magazyny z chłodnią. Najwyższa jakość dla wymagających klientów


14-09-2020

Bezpieczeństwo towarów, które muszą być składowane w temperaturze kontrolowanej, nakłada obowiązek przestrzegania wielu bardzo restrykcyjnych wymogów. W szczególności dotyczy to magazynowania farmaceutyków oraz produktów spożywczych, takich jak czekolada, nabiał. Deweloperzy i Najemcy stosują więc najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i pomiarowe.