:

TDJ Equity i 7R łączą siły. Powstanie 7R Projekt

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek o zgodę na utworzenie przez TDJ Equity i spółkę 7R spółki zajmującej się wynajmem powierzchni przemysłowych.


fot. ilustracyjna

Nowa spółka 7R Projekt będzie prowadzić działalność w zakresie wynajmu powierzchni przemysłowych.

Za jej stworzenie odpowiadać będzie TDJ Equity oraz 7R, w oparciu o istniejący podmiot.

TDJ Equity I do Grupy TDJ realizującej inwestycje w obszarach:

- equity (inwestycja w dojrzałe spółki),

- venture (inwestycje w innowacyjne, technologiczne startup'y),

- estate (inwestycje w obszarze nieruchomości)

- oraz finance (inwestycje nadwyżek finansowych Grupy TDJ w instrumenty o wysokiej płynności).

7R S.A. działa na rynku wynajmu powierzchni przemysłowych, specjalizując się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni logistycznych pod wynajem, w tym w tzw. systemie BTS.