ProLogis i AMB Property Corporation ogłaszają fuzję równych spółek

Powstaje globalna spółka w sektorze nieruchomości przemysłowych z aktywami własnymi i zarządzanymi o wartości ok. 46 mld USD. Generowana kwota 80 mln USD szacowanych oszczędności G&A rocznie.


Spółki deklarują dywidendy za pierwszy kwartał

31 stycznia 2011 r. – AMB Property Corporation (NYSE: AMB) i ProLogis (NYSE: PLD) ogłosiły ostateczną umowę dotyczącą połączenia w drodze fuzji równych spółek, w wyniku której powstanie dominujący globalny podmiot będący właścicielem, operatorem i deweloperem nieruchomości przemysłowych. 

Po połączeniu przewiduje się, że spółki będą posiadać kapitalizację rynkową pro-forma o wartości około 14 mld USD, łączną kapitalizację rynkową powyżej 24 mld USD, oraz własne i zarządzane aktywa brutto o wartości około 46 mld USD. 

Zgodnie z warunkami umowy, każda akcja zwykła ProLogis zostanie przekształcona w 0,4464 akcji zwykłej AMB nowej emisji, a połączona spółka stanowić będzie UPREIT. Fuzja jest przedmiotem zwyczajowych warunków dotyczących zawarcia, łącznie z uzyskaniem zgody udziałowców AMB i ProLogis. Strony aktualnie przewidują, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2011 r. Fuzja obejmująca całość akcji ma być transakcją wolną od opodatkowania. Po realizacji fuzji, spółka będzie nosić nazwę ProLogis i będzie notowana pod symbolem PLD (NYSE). 

Połączona spółka łączy dwie najbardziej komplementarne franszyzy klientowskie w sektorze nieruchomości. Połączone portfolio obejmuje około 600 mln stóp kwadratowych (55,7 mln metrów kwadratowych) nowoczesnych obiektów dystrybucyjnych zlokalizowanych na kluczowych rynkach wejściowych i korytarzach logistycznych w 22 krajach. Obydwie spółki posiadają znacznej wielkości portfolia w Ameryce Północnej, Zachodniej Europie i Japonii. ProLogis posiada ugruntowaną pozycję w Wielkiej Brytanii oraz Europie środkowej i Wschodniej, a AMB prowadzi działalność na szeroką skalę w Chinach i Brazylii. 

Przewiduje się, że transakcja natychmiast wykaże przyrost wartości księgowej, a szacowane oszczędności brutto G&A około 80 mln USD zostaną zrealizowane po pełnej integracji, która jest planowana w okresie 18 miesięcy po sfinalizowaniu transakcji.

Spółki posiadają znacznej wielkości portfolia w Ameryce Północnej, Zachodniej Europie i Japonii. ProLogis posiada ugruntowaną pozycję w Wielkiej Brytanii oraz Europie środkowej i Wschodniej, a AMB prowadzi działalność na szeroką skalę w Chinach i Brazylii.