Plan FM Logistic na 2022 rok. Rozwój usług transportowych

Aktywność transportu drogowego towarów generuje ok. 51 proc. obrotów FM Logistic w regionie Centralnej Europy. Chcąc umocnić tę część działalności, firma zamierza w tym roku skupić się m.in. na rozwoju drobnicy krajowej i zagranicznej oraz sieci dystrybucyjnej.


mat. pras.

Operator planuje też na szerszą skalę wprowadzić nowe usługi z zakresu logistyki miejskiej. Zadania te powierzono Jackowi Oraczewskiemu, który z początkiem 2022 objął stanowisko Central Europe Transport Director.

FM Logistic planuje dalsze inwestycje w rozwój transportu drobnicowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, modernizację i cyfryzację aktywności m.in. poprzez nowoczesne systemy i narzędzia usprawniające pracę administracyjną, czy śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym.

W ramach dynamicznego rozwoju usług dla omnichannel operator zamierza też wzmocnić swoją obecność w kanale e-commerce również w transporcie, między innymi poprzez wdrożenie na szerszą skalę usług logistyki miejskiej. Koncepcja ta obejmuje dostawy na terenie miast, zarówno paletowe lub paczkowe do odbiorców B2B; dostawy B2C do konsumenta z bogatą propozycją usług dodatkowych (wniesienie, montaż, itp.) oraz magazyny miejskie, tj. ‘dark store’ wewnątrz miast oraz zlokalizowane na obszarach podmiejskich. Takie rozwiązania na dużą skalę funkcjonują już w FM Logistic we Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Pozycja FM Logistic w regionie Europy Centralnej

- Aktywność transportowa FM Logistic w regionie Europy Centralnej jest jedną z największych w całym FM Logistic na świecie. Chcemy tę pozycję utrzymać i rozszerzyć portfolio naszych klientów o inne branże nie tylko doskonaląc i rozwijając wachlarz naszych usług, ale też wzmacniając filary, na których tę aktywność zbudowaliśmy - mówi Jacek Oraczewski, Central Europe Transport Director, FM Logistic.

Jacek Oraczewski jest związany z FM Logistic od 1999 roku. Przez blisko 4 lata odpowiadał za działalność FM w Polsce, a następnie przez blisko 18 lat zarządzał  działem Transportu Międzynarodowego Grupy FM Logistic, który został stworzony od podstaw na bazie tej działalności w Polsce i prowadził działalność w całej Europie poprzez sieć oddziałów w 10 krajach. Od kwietnia 2021 pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwiązań Biznesowych w Transporcie Transgranicznym w strukturach globalnych FM Logistic. Obecnie powraca do struktur lokalnych firmy i jako zarządzający biznesem transportowym w Centralnej Europie będzie też wchodzić w skład zespołu zarządzającego firmą tzw. Committee of Directors w regionie.

FM Logistic Central Europe jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań logistycznych powstałego we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, w 14 krajach na świecie. W regionie Europy Centralnej  firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.