Nowy obiekt biurowy

12 marca 2010 Skalski Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A. podpisał umowę z SOLEY Sp. z o.o. na wykonanie obiektu biurowego wraz z wykończeniem, instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi, elektrycznymi wewnętrznymi oraz wykonanie robót drogowych.