MLP Group przedstawiło 3-letnią strategię rozwoju

MLP Group zaprezentowało strategiczne cele do zrealizowania w kolejnych trzech latach do 2024 roku. Zarząd MLP Group zakłada jednocześnie wzrost organiczny wynoszący około 35 proc. rocznie. Planowane jest zwiększenie przychodów z najmu z poziomu 33 mln EUR w 2021 r. do 85 mln euro w 2024 r.


mat. prasowe

W ramach Grupy dynamiczny wzrost skali działania zapewni rozwój na rynku niemieckim i austriackim, który w 2024 r. ma generować już 25 mln euro przychodów. Z kolei obroty na rynku polskim wzrosną do tego czasu do 55 mln euro z obecnych 32 mln euro.

W 2024 r. spodziewane jest już także osiąganie pierwszych przychodów na rynkach Beneluksu, które traktowane są przez MLP Group jako kolejne kierunki ekspansji na terenie Europy Zachodniej. Natomiast na rynku rumuńskim celem jest stabilny wzrost obrotów z poziomu 1 mln euro w 2021 r. do 3 mln euro w perspektywie kolejnych trzech lat. Wzrost przychodów z tytułu najmu będzie wynikał z zawierania nowych umów najmu, wzrostu czynszu przy przedłużania obecnych umów oraz utrzymania wskaźnika retencji na poziomie 99 proc..

Zarząd MLP Group celuje w potrojenie wartości EBITDA bez uwzględnienia rewaluacji do poziomu ok. 67 mln euro w 2024 roku. W 2021 r. wartość zysku operacyjnego razem z amortyzacją ma wynieść 22 mln euro, w 2022 r. ma sięgnąć 31 mln euro, a w 2023 r – 48 mln euro. 

Aby zrealizować strategiczne cele MLP Group będzie inwestować rocznie w CAPEX w przedziale 150 mln -250 mln EUR.  Inwestycje będą obejmowały zakup gruntów oraz wydatki na budowę. CAPEX będzie finansowany z kredytów bankowych, długu korporacyjnego oraz emisji ok. 2,6 mln nowych akcji (planowana emisja w 2022 roku). MLP Group będzie kontynuować swoją obecną strategię "buduj i trzymaj", utrzymując wskaźnik loan to value (LTV) poniżej 50%.

Rozwój na ścieżce eko

MLP Group zamierza rozwijać działalność dbając szczególnie o ochronę środowiska. Planowane jest posiadanie obiektów klasy A oraz silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W ramach portfela  80% inwestycji ma uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a na rynku niemieckim i austriackim certyfikat DGNB Gold lub Platinum. Celem jest również osiągnięcie zerowej emisji CO2 w ciągu 2-3 lat.

MLP Group zakłada rozwój farm fotowoltaicznych powstających na dachach posiadanych obiektów. Do końca 2022 r. łączna moc instalacji w ramach 11 centrów logistycznych zlokalizowanych w Polsce ma wynieść 6,3 MW. Panele fotowoltaiczne zajmą około 100 tys. mkw. powierzchni. Jednocześnie instalacje zostaną zamontowane w nowych parkach na terenie Niemiec i Austrii: MLP Business Park Berlin, MLP Unna, MLP Business Park Vienna. W 2023 r. łączna uzyskiwana moc wzrośnie do 8 MW. Z kolei w 2024 r. zakładany jest montaż kolejnych instalacji o łącznej mocy 5 MW, z czego 3 MW przypadnie na Polskę, a 2 MW na Niemcy. Wartość wpływów z produkcji zielonej energii szacowana jest wówczas na ponad 2,6 mln euro rocznie.