InPost dogadał się z miastem. Chce postawić 100 paczkomatów we Wrocławiu

Miasto Wrocław i firma InPost porozumiały się w sprawie nowych paczkomatów. Strony będą wspólnie uzgadniały to, gdzie zostaną postawione nowe paczkomaty oraz czy zmieni się lokalizacja tych, które już funkcjonują.


mat. pras.

Dotychczas paczkomaty InPost mogły powstawać na terenie miasta bez specjalnych zgód i zezwoleń, ponieważ tego typu urządzenia nie podlegają chociażby pod prawo budowlane. Teraz to się zmieni.

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia i Damian Niewiadomski, wiceprezes zarządu firmy InPost podpisali list intencyjny, na mocy którego zostaną wypracowane dobre praktyki w obszarze e-commerce. Teraz nowe lokalizacje paczkomatów na terenie Wrocławia, zarówno na miejskich gruntach, jak i na terenach prywatnych, będą zatwierdzane przez ratusz. 

Firma InPost zgodziła się także, aby miasto miało możliwość zweryfikowania lokalizacji już istniejących paczkomatów. Miejskim operatorem w tym procesie została spółka TBS Wrocław. 

Będzie ona reprezentowała miasto w sprawach lokowania przez InPost nowych paczkomatów na terenach, które podlegają m.in. Zarządowi Zieleni Miejskiej oraz Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta. Rozwiązanie to ma usprawnić cały proces i pomóc w zachowaniu jednolitych, wysokich standardów planowanych działań.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, InPost będzie wdrażał we Wrocławiu również program „Green City”. Wspiera on rozwój polskich miast zgodnie z ideą „smart city” m.in. poprzez rozwój optymalnej i ekologicznej sieci paczkomatów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Jest częścią długofalowej strategii firmy, obejmującej szeroki zakres innowacji i inicjatyw ekologicznych.