Eko- rozwiązania w parkach MLP Group

Firma MLP Group planuje ograniczyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne i osiągnąć neutralność klimatyczną. W tym celu deweloper podjął się realizacji inicjatyw, które mają mu w tym pomóc.


galeria JLL

Na liście eko-rozwiązań znalazły się między innymi: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zwiększenie odnawialnych źródeł energii, stosowanie urządzeń zapobiegających nadmiernemu zużyciu wody, sadzenie i pielęgnacja drzew na terenie parków magazynowych, utrzymywanie łąk kwietnych, stawianie budek dla owadów, czy budowa wiat rowerowych.

Już dziś nowo realizowane inwestycje MLP Group powstają zgodnie z wymogami certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good. Ponadto od początku 2022 roku energia elektryczna w parkach magazynowych pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Firma planuje realizację eko założeń we wszystkich swoich obiektach do 2026 roku.