Dino buduje kolejne centrum dystrybucyjne

Sieć supermarketów Dino poinformowała o planach budowy nowego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim - czytamy w komunikacie.


mat. pras.

Nowy magazyn obsługujący sieć supermarketów Dino będzie miał łączną powierzchnię ok. 45 tys. mkw. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 130 mln zł netto i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz z kredytów bankowych.

"W związku z inwestycją spółka będzie zawierała szereg umów z niezależnymi od Spółki podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji takiej inwestycji, w tym z podmiotem, który będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Celem nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Spółka oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi na przełomie 2022 i 2023 r. - napisano w komunikacie."

Na koniec 2021 r. sieć Dino liczyła 1,815 sklepów.