+48 22 167 03 96
W wyborze magazynu kluczowa jest lokalizacja?
Artykuły

W wyborze magazynu kluczowa jest lokalizacja?

Lokalizacja jest często kluczowym argumentem przemawiającym do najemcy za wyborem danej powierzchni. Jak ją wybrać aby spełniała oczekiwania?

Magazynowa mapa Polski dzieli się na kilka głównych regionów, a każdy z nich przyciąga innych najemców. Na przykład oferta magazynów we Wrocławiu jest atrakcyjna dla krajowych najemców oraz firm dystrybucyjnych prowadzących działalność na rynkach krajów Europy Centralnej.

Dynamiczny rozwój lokalnej infrastruktury drogowej czy dogodna lokalizacja generują stałe zapotrzebowanie na obiekty pod logistykę i magazynowanie na Dolnym Śląsku. Aglomeracja warszawska jest natomiast jednym z największych krajowych węzłów transportowych, który składa się z 6 dróg krajowych, 8 linii kolejowych znaczenia państwowego oraz głównego portu lotniczego w Polsce. Przez region przebiegają również 3 z 10 transeuropejskich korytarzy transportowych (Helsinki-Warszawa, Berlin-Moskwa, Gdańsk-Ostrawa). Ogromny potencjał logistyczny Warszawy wykorzystują nie tylko branżowi operatorzy, ale i liczne sieci handlowe oraz firmy z branży FMCG. A to tylko przykłady.

Trzeba pamiętać, że każdy z tych rynków jest inny, dlatego zawsze warto się zastanowić, który z regionów będzie dla firmy najatrakcyjniejszy. Ponadto, tak jak ważne są przy wyborze lokalizacji możliwości rozwoju kanałów dystrybucji czy bliskość rynków zbytu, tak ważne jest położenie magazynu względem głównych lokalnych i regionalnych szlaków komunikacyjnych, istniejącej oraz planowanej infrastruktury drogowej.

Przy wyborze lokalizacji ważne jest, żeby powierzchnia magazynowa znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Zbyt duża odległość może spowodować, że firma będzie musiała – zupełnie niepotrzebnie – ponosić dodatkowe koszty transportu.

Jeżeli strategia rozwoju firmy najemcy zakłada w przyszłości rozszerzenie powierzchni, warto przed podpisaniem umowy najmu upewnić się, że dana lokalizacja daje takie możliwości. Może to odbyć się zarówno przez zajęcie dodatkowej powierzchni w ramach istniejącej hali magazynowej, jak również rozbudowę obiektu.

Szukasz informacji na temat rynku?

Ważną częścią naszej aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych jest samodzielne pozyskiwanie wysokiej jakości danych branżowych. Na ich podstawie tworzymy rzetelne analizy i raporty, które pozwalają kształtować obraz bieżącej sytuacji rynkowej zarówno w Polsce jak i w Europie.

Artykuły

Polski rynek magazynowy na pełnym gazie

Czytaj więcej

Eko- rozwiązania w parkach MLP Group

Czytaj więcej
Memorandum inwestycyjne gruntu

Memorandum inwestycyjne gruntu

Czytaj więcej