+48 22 167 03 96
Dojrzałość polskiego rynku nieruchomości atutem dla zagranicznych inwestorów – wnioski z raportu JLL „Made in Poland”
Artykuły

Dojrzałość polskiego rynku nieruchomości atutem dla zagranicznych inwestorów – wnioski z raportu JLL „Made in Poland”

Jak wynika z raportu „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów - firm produkcyjnych, które rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, które są już obecne i rozwijają swoją działalność w naszym kraju, rynek nieruchomości przemysłowych w Europie utrzymuje dynamikę wzrostu. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, a przerwane i zakłócone łańcuchy dostaw zmusiły głównych graczy do natychmiastowego działania i dostosowania swoich strategii w zakresie nieruchomości. Obecnie ruchy te kształtują przyszłość całego rynku przemysłowego.

Polska jest szóstym, co do wielkości rynkiem nieruchomości w Europie. Różnorodność aktywów i szeroki wybór lokalizacji stanowią nasz istotny wyróżnik. Inwestorzy wchodzący na polski rynek mają do dyspozycji szeroki wachlarz potencjalnych możliwości rozwoju, zależny od indywidualnej strategii biznesowej. W ciągu ostatnich pięciu lat istniejące zasoby magazynowe w Polsce urosły ponad dwukrotnie. Zasoby komercyjne powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce przekraczają dziś 26 mln m².

Większość istniejących zasobów magazynowych znajduje się w pobliżu głównych aglomeracji i miast Polski, takich jak Warszawa, Katowice, Łódź, Wrocław i Poznań, które odpowiadają za 80% krajowej podaży.

W ostatnim czasie uwagę deweloperów i najemców przyciągnęły również nowe lokalizacje, wśród których prym wiodą rynki w otoczeniu województwa lubuskiego, okolic Bydgoszczy i Rzeszowa.

Ponadto, wybrane kluczowe lokalizacje logistyczne i przemysłowe w Polsce ukształtowały się w oparciu o swoją historię i cechy charakterystyczne, co dodatkowo potwierdza dojrzałość polskiego rynku. Przemysłowy dorobek Górnego Śląska i Rzeszowa (m.in lotnictwo) przekłada się na obecne inwestycje sektora w tych regionach. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce Centralnej i Bydgoszczy, gdzie ze względu na dogodne położenie w centrum kraju i walory komunikacyjne, notuje się zwiększoną aktywność inwestycji operatorów logistycznych i sprzedawców detalicznych. Zachodnie regiony, takie jak województwo lubuskie i okolice Wrocławia są często wybierane przez firmy działające w Europie Zachodniej. Trójmiasto i Szczecin przyciągają w dużej mierze firmy korzystające z dostępu do portów morskich.

Ilość terenów przemysłowych dostępnych pod zabudowę nadal rośnie. Napędzani niesłabnącym popytem deweloperzy zabezpieczają nowe działki, a samorządy chętnie wydają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sprzyjając rozpoczynaniu nowych projektów zarówno przez inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Również inwestycje w infrastrukturę drogową tworzą nowe możliwości lokalizacyjne, atrakcyjne pod względem komunikacyjnym, rynku pracy i dotacji publicznych.

Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć w odniesieniu do nieruchomości, jest wybór pomiędzy wynajmem a zakupem powierzchni. Decyzja ta będzie w dużej mierze zależała od strategii biznesowej, perspektywy czasowej inwestycji, potencjalnych planów ekspansji oraz stopnia elastyczności inwestora. Nie trzeba być właścicielem budynku, aby otrzymać wsparcie publiczne - najemcy również mogą otrzymać pomoc państwa. W związku z tym producenci mogą wybierać spośród wielu możliwości rozwoju - od wynajmu lub zakupu istniejącej nieruchomości po budowę i najem nowego obiektu typu built-to-suit (BTS), czyli magazynów projektowanych i budowanych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami odbiorcy.

Aby jak najszybciej rozpocząć inwestycję, większość deweloperów dysponuje "wirtualnymi bankami ziemi" przygotowanymi pod rozpoczęcie prac budowlanych zaraz po podjęciu decyzji. Długość procesu legislacyjnego takiej inwestycji może być różna w zależności od scenariuszy rozwoju i zakresu pomocy publicznej. Najem powierzchni w istniejącym parku jest najszybszym sposobem na rozpoczęcie działalności. Jednak w przypadku powierzchni produkcyjnej, istniejące magazyny mogą wymagać dodatkowych ulepszeń, co może wydłużyć proces o kilka miesięcy, szczególnie jeśli powstanie potrzeba uzyskania nowej decyzji środowiskowej i/lub pozwolenia na budowę.

Inwestycja typu built-to-suit (BTS), czyli hala projektowana i budowana dla dedykowanego odbiorcy oraz projekty typu built-to-own (BTO) wymagają najwięcej czasu i cierpliwości po stronie inwestora. Od wyboru lokalizacji do wydania pozwolenia na użytkowanie przeważnie upływa około 62-92 tygodnie. Proces wynajmu obiektu, który zostanie zbudowany zgodnie z potrzebami producenta (BTS), ale jest zlokalizowany w istniejącym parku, będzie trwał zdecydowanie krócej, od 33 do 65 tygodni. Dzieje się tak, gdyż w wielu przypadkach pozwolenia mogą być już uzyskane, a część niezbędnej infrastruktury stworzona. W takim przypadku inwestor zobowiązany jest jedynie do złożenia wniosku o zmianę istniejących pozwoleń, tak by uwzględniały aktualny plan inwestycji.

Niesłabnący popyt i dynamika wzrostu rynku magazynowego spowodowały powstanie konkurencyjnego środowiska w sektorze deweloperskim. Obecnie wiodącymi deweloperami obiektów przemysłowych są duże międzynarodowe grupy, takie jak Panattoni, Hillwood, 7R, GLP, Exeter, P3, SEGRO, Prologis i MLP, które m.in. mają na swoim koncie wiele zrealizowanych pod klucz projektów przemysłowych.

Szukasz informacji na temat rynku?

Ważną częścią naszej aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych jest samodzielne pozyskiwanie wysokiej jakości danych branżowych. Na ich podstawie tworzymy rzetelne analizy i raporty, które pozwalają kształtować obraz bieżącej sytuacji rynkowej zarówno w Polsce jak i w Europie.

Artykuły

Polski rynek magazynowy na pełnym gazie

Czytaj więcej

Eko- rozwiązania w parkach MLP Group

Czytaj więcej
Memorandum inwestycyjne gruntu

Memorandum inwestycyjne gruntu

Czytaj więcej