+48 22 167 03 96
Jak inwestować w Specjalnych Strefach Ekonomicznych?
Artykuły

Jak inwestować w Specjalnych Strefach Ekonomicznych?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Portal Magazyny.pl we współpracy z ekspertami JLL podpowiada, jak inwestować w SSE.

Każda Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach.

  • Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego – mówi Joanna Choromańska, ekspertka JLL.

Aktualnie stawka podatku dochodowego w Polsce dla działalności gospodarczej wynosi 19 procent. Maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego wynika z wartości pomocy publicznej, która przysługuje danemu przedsiębiorcy w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym. - Wielkość ta uzależniona jest od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy oraz wysokości nakładów inwestycyjnych – dodaje Choromańska z JLL.

Jakie zwolnienie można dostać?

Dla dużych przedsiębiorców – od 30 proc. do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, dla średnich przedsiębiorców – od 40 proc. do 60 proc. kosztów kwalifikowanych i dla małych przedsiębiorców – od 50 proc. do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorca poza zwolnieniem z podatku ma także zapewnioną działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją oraz (na terenie niektórych gmin) zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Żeby zainwestować trzeba dostać zezwolenie. Jak?

Firma prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie zawiera dwa warunki jakie inwestor musi spełnić. Po pierwsze - to utworzenie określonej liczby nowych miejsc pracy na terenie strefy, a po drugie - poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy.

  • Aby mieć możliwość otrzymania zezwolenie należy przede wszystkim sprawdzić czy planowana działalność kwalifikuje się do uzyskania zezwolenia – podpowiada Joanna Choromańska z JLL. Nie kwalifikuje się między innymi działalność dotycząca wytwarzania materiałów wybuchowych, tytoniowych, alkoholowych, prowadzenia ośrodków gier, usług instalowania, naprawy i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności strefowej.

Szukasz informacji na temat rynku?

Ważną częścią naszej aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych jest samodzielne pozyskiwanie wysokiej jakości danych branżowych. Na ich podstawie tworzymy rzetelne analizy i raporty, które pozwalają kształtować obraz bieżącej sytuacji rynkowej zarówno w Polsce jak i w Europie.

Artykuły

Polski rynek magazynowy na pełnym gazie

Czytaj więcej

Eko- rozwiązania w parkach MLP Group

Czytaj więcej
Memorandum inwestycyjne gruntu

Memorandum inwestycyjne gruntu

Czytaj więcej