W idealnym świecie kierownicy zarządzają obiektami funkcjonującymi bez żadnych problemów, dzięki czemu mogą skupiać się na strategiach na rynku nieruchomości pozwalających osiągnąć bardziej zaawansowane cele biznesowe i finansowe. W rzeczywistości wielu kierowników większość czasu spędza na bieżącym zarządzaniu obiektami oraz ich konserwacji.

Jako największa na świecie firma zarządzająca obiektami wiemy jednak, że ten „idealny świat” może stać się rzeczywistością. Pokazaliśmy setkom najbardziej znanych na świecie firm i instytucji, jak zarządzać nieruchomościami w sposób zapewniający maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i wygodę pracowników, tym samym znacznie zmniejszając koszty. Nasze usługi zarządzania obiektami zwykle oznaczają dla klienta co najmniej 20 procentowy spadek ogólnych kosztów operacyjnych związanych z daną nieruchomością.

Co więcej, udostępniamy naszym klientom wszystkie najlepsze procedury, które opracowaliśmy, zarządzając na pięciu kontynentach obiektami biurowymi, przemysłowymi, technicznymi, produkcyjnymi, a także budynkami nietypowymi – często dla tej samej firmy. Nasi specjaliści w dziedzinie zarządzania obiektami stosują posiadane doświadczenia w działaniach na rzecz uzyskania maksymalnej wartości i wydajności w Twoim portfelu nieruchomości komercyjnych.

Zakres usług JLL

Prowadzimy naszą działalność, aby w złożonym i nieustannie zmieniającym się świecie tworzyć i zapewniać klientom, zainteresowanym stronom i własnemu personelowi rzeczywistą wartość.

 1. 01.

  Finanse korporacyjne

 2. 02.

  Obsługa najemców korporacyjnych

 3. 03.

  Zarządzanie obiektami (FM)

 4. 04.

  Hotele i miejsca wypoczynkowe

 5. 05.

  Najem powierzchni magazynowych

 6. 06.

  Przygotowanie i realizacja inwestycji przemysłowych (BTS)

 7. 07.

  Zarządzanie inwestycjami (LIM)

 8. 08.

  Sprzedaż i zakup inwestycji

 9. 09.

  Sprzedaż i zakup terenów inwestycyjnych

 10. 10.

  Wynajem biur

 11. 11.

  Zarządzanie nieruchomościami

 12. 12.

  Zarządzanie projektem

 13. 13.

  Wynajem obiektów handlowych

 14. 14.

  Sektor mieszkaniowy (współpraca z REAS)

 15. 15.

  Zrównoważony rozwój i energia

 16. 16.

  Wycena nieruchomości

 17. 17.

  Badania rynku i doradztwo