Jones Lang LaSalle oferuje zintegrowane/innowacyjne strategie Zarządzania Nieruchomościami dostosowane do potrzeb każdego klienta, zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym, dla międzynarodowych funduszy, prywatnych inwestorów, deweloperów i właścicieli nieruchomości.Nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami pomoże w optymalizacji wartość i efektywności posiadanego portfela nieruchomości, co pozwoli naszym klientom skupić się na strategiach biznesowych i osiąganiu celów finansowych.

Przy ponad 69 milionach metrów kwadratowych zarządzanych na całym świecie, w tym 22 milionów metrów kwadratowych nieruchomości komercyjnych w Europie nasz udział w rynku i siła sprawiają, że jesteśmy liderami w branży.

Usługa zarządzania nieruchomościami stanowi jedną z kluczowych usług oferowanych przez Jones Lang LaSalle w Europie Środkowo-Wschodniej i jest uzupełnieniem kompletnej oferty usług obejmujących „cykl życiowy” nieruchomości należących do naszych klientów.

Nasz dział Zarządzania Nieruchomościami ma wyspecjalizowane zespoły dedykowane poszczególnym typom nieruchomości:
Handlowe
Biurowe
Magazynowo-Przemysłowe
Inne (wielofunkcyjne, hotele, obiekty kongresowe, większe parkingi, stadiony, itp.)

Zakres usług oferowanych przez Dział Zarządzania Nieruchomościami w Europie Środkowo-Wschodniej wspomagany poprzez zintegrowaną platformę obejmuje:
Zarządzanie Umowami Najmu
Wynajem i rekomercjalizacja
Zarządzanie finansami
Zarządzanie obiektem (Facility Management)
Obsługa marketingowa
Zarządzanie projektem (Project Management)

Usługi zarządzania oferowane przez Jones Lang LaSalle są powiązane z zintegrowaną platformą operacyjną – co ma na celu przede wszystkim scentralizowanie i optymalizację dostarczanej usługi. Nasze usługi są oparte na współpracy wyspecjalizowanych zespołów w ramach platformy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obejmują one:
Zarządzanie Nieruchomościami
Wynajem Powierzchni Handlowych,
Biurowych i Magazynowo-Przemysłowych
Marketing & PR Doradztwo Techniczne i Wdrażanie Projektów
Finanse  Platforma IT obejmująca wszelkie operacje finansowe
Asset Management - zarządzanie aktywami
Oferujemy pełen zakres rozwiązań w ramach Zarządzania Nieruchomościami:
Dogłębną wiedzę i stałe monitorowanie rynku nieruchomości komercyjnych
Doświadczenie i usługi międzysektorowe
Globalne doświadczenie w zakresie relacji międzynarodowych Doświadczenie w obsłudze zagranicznych inwestorów w ramach zarządzania nieruchomościami
Model współpracy stworzony w oparciu o najlepsze praktyki
Konsolidacja finansowa Portfeli/Funduszy
Zoptymalizowane koszty i procesy zarządzania obiektem (Facility Management)
Raportowanie dostosowane do wymogów klienta
Bieżąca kontrola realizacji założonych celów
Pełna transparentność i zaangażowanie w realizacje celów naszych klientów
Realizacja zadań w poszanowaniu otoczenia i naturalnego środowiska