+48 22 167 03 96
Wiskitki - case study JLL
Studium przypadku

Wiskitki

Usługi

Realizacja projektu wymagała od ekspertów JLL zagwarantowania Klientowi szerokiego zakresu wsparcia. W początkowej fazie realizacji współpraca obejmowała działania w zakresie:

  • wyboru lokalizacji,
  • pozyskania kontaktów oraz nawiązania relacji z właścicielami działek ewidencyjnych w sąsiedztwie autostrady A2 w gminie Wiskitki,
  • negocjacji warunków sprzedaży.

W dalszym etapie eksperci JLL zajęli się analizą techniczną lokalizacji, dzięki której równocześnie uregulowano stan prawny nieruchomości oraz zadbano o aspekty techniczne. Ostateczna decyzja Klienta pozwoliła ekspertom JLL na przeprowadzenie finalnych negocjacji z właścicielami działek, co zaskutkowało zawarciem umów przedwstępnych.

Szczegóły współpracy

W ramach współpracy zespół ekspertów JLL zrealizował działania polegające na:

  • wprowadzeniu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o parametrach korzystnych dla przyszłego inwestora
  • podziale działek ewidencyjnych zgodnie z planem miejscowym po wcześniejszym wznowieniu granic geodezyjnych
  • uzyskaniu warunków technicznych dla mediów wraz z ich faktycznym doprowadzeniem
  • negocjowaniu z właścicielami nieruchomości zasad dotyczących służebności zapewniającej odprowadzanie wód opadowych
  • uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę

Efekt

Agencja doradcza JLL holistycznie zajęła się procesem związanym z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów od właścicieli działek i urzędów oraz koordynacją obieg dokumentów z kancelarią notarialną przed ostateczną transakcją. Termin przeniesienia własności nastąpił 40 miesięcy po podpisaniu umów przedwstępnych z właścicielami działek.

Potrzebujesz pomocy?

Informacja na temat ochrony prywatności
Jones Lang LaSalle (JLL) wraz ze swoimi spółkami zależnymi i powiązanymi jest wiodącym globalnym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. Poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy od użytkowników, służą do zapewnienia im dostępu do portalu magazyny.pl, umożliwienia im korzystania z portalu, a także, za ich zgodą, do wysyłania im komunikacji marketingowej od JLL.
Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez JLL, prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności.