Partnertech zajmuje się opracowywaniem oraz wytwarzaniem produktów dla firm działających na rynku obronnym oraz przemysłu morskiego. W Partnertech zatrudnionych jest blisko 1300 pracowników w 7 krajach, m.in. w Szwecji, Polsce oraz Stanach Zjednoczonych.

partnertech
Mateusz Iłowiecki