Dział Zarządzania Projektem świadczy usługi zarządzania projektami, inwestycjami i kosztami, które skierowane są do inwestorów, najemców i deweloperów na terenie Polski.

Oferujemy proaktywne, skupione na aspektach komercyjnych doradztwo inwestycyjne dotyczące nowych i istniejących obiektów w sektorach tak zróżnicowanych, jak biura, hotele, obiekty rozrywkowe, centra handlowe, logistyczne i magazynowo-przemysłowe, centra danych oraz obiekty mieszkalne.

Łączymy umiejętności techniczne z silnym zakorzenieniem w sektorze nieruchomości komercyjnych. Oferujemy doradztwo, które wychodzi daleko poza standardowe granice. Pracownicy naszego działu regularnie współpracują z innymi specjalistami w Jones Lang LaSalle, oferując doradztwo zintegrowane i rozwiązania skupiające się na osiągnięciu konkretnych celów w sektorach działalności naszych klientów.

Zarządzanie Kosztami

Proaktywne zarządzanie kosztami, dzięki któremu Twój projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami.
Zarządzanie kosztami jest elementem kluczowym dla sukcesu każdego projektu. Nie można go jednak rozważać w oderwaniu od innych aspektów. W Jones Lang LaSalle zarządzanie kosztami, będące połączeniem wiedzy technicznej, pracy zespołowej i świadomości aspektów komercyjnych, stanowi wartość dodaną bilansu.

Niezależnie od tego, czy pracujemy przy nowej inwestycji, czy przy istniejącym budynku, zawsze zaczynamy od dokładnego zrozumienia celów wszystkich zaangażowanych stron, biorąc pod uwagę ryzyko, harmonogram, jakość, projekt oraz budżet inwestycji. Stanowi to podstawę naszych strategii wykonalności i zamówień.

Zarządzanie Projektami

Właściciel lub najemca. Obiekt nowy, renowacja lub wykończenie obiektu istniejącego. Zmiana lokalizacji lub rozbudowa. Jedna lokalizacja lub cała ich grupa. Sektor prywatny lub publiczny. Twój partner w zarządzaniu projektem w całej Polsce.
Żaden inny dostawca usług nie ma porównywalnego personelu specjalistów, zasobu najlepszych procedur, mechanizmów sterujących procesami ani globalnego doświadczenia, które wykorzystujemy do zarządzania Twoim projektem w dziedzinie nieruchomości. Uzyskujesz natychmiastowy dostęp do zespołu, który został wybrany specjalnie, aby zrealizować Twoje cele. Jego członkowie dysponują doświadczeniem i wiedzą w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych, planowania struktury najmu, instalacji, architektury i budowy. Ich działania nadzoruje menedżer projektu – Twój łącznik z zespołem i osoba odpowiedzialna za powodzenie projektu.

Oczywiście bycie najlepszym oznacza więcej niż zapewnienie, że projekt zostanie zrealizowany w terminie i bez przekroczenia ustalonego budżetu. Menedżer może szybko zwiększyć lub zmniejszyć zakres zaangażowania zespołu, dostosowując się do zmieniających się potrzeb Twojej firmy i rodzaju obiektów w Twoim portfelu. Niezależnie od zakresu świadczonych usług będziemy z Tobą współpracować – dla wyznaczenia wymiernych celów i ich osiągnięcia.

Nasze podejście wykracza daleko poza sferę techniczną. Jesteśmy proaktywni, zawczasu dostrzegamy potencjalne problemy i kontrolujemy konsekwencje. Jesteśmy też responsywni. Robimy wszystko, aby uzyskane przez nas wyniki pozytywnie Cię zaskoczyły. Mamy ponadto świadomość aspektów komercyjnych. Właśnie dlatego nasi klienci nam ufają – możemy być ich oczami i uszami, monitorując ich inwestycje lub zarządzając nimi.