Niezależne operaty wyceny stanowią podstawę rynku nieruchomości komercyjnych. Eksperci Jones Lang LaSalle świadczą usługi doradcze w zakresie wycen przygotowywanych w różnych celach, koniecznych do osiągnięcia na szybko zmieniającym się rynku funduszy inwestycyjnych, banków, deweloperów, właścicieli-użytkowników oraz inwestorów prywatnych.

Nieruchomości to dla nas znacznie więcej niż tylko cegły połączone zaprawą. Naszą najważniejszą umiejętnością jest zrozumienie czynników stanowiących o ich wartości, dzięki czemu pomagamy inwestorom w przygotowaniu wycen kapitałowych i doradzamy im w zakresie strategii, rynku oraz kwestii podaży i popytu. Przeprowadzamy również analizy portfeli nieruchomości, opracowujemy prognozy i raporty oceny (due diligence) dla celów zarówno sprzedaży, jak i zakupu. Specjalizujemy się w wycenach portfeli inwestycyjnych, które zawierają rozwiązania inwestycyjne i zalecenia dla inwestorów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dla właścicieli-użytkowników nieruchomości przygotowujemy wyceny majątku i proponujemy alternatywne sposoby użytkowania obiektów. Mamy doświadczenie w świadczeniu szybkich, skutecznych usług przy zastosowaniu wiedzy z rynków lokalnych, zdobytej w naszych biurach w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w innych regionach świata. Wykorzystujemy silną pozycję na rynku naszych działów agencyjnych i inwestycyjnych, jak również dane z naszego Działu Badań Rynku.

Oferujemy różnorodne usługi związane z analizą finansową i szczegółowymi analizami wszelkiego typu projektów inwestycyjnych w sektorze inwestycji komercyjnych, takich jak biura, obiekty handlowe, logistyczne, produkcyjne i przemysłowe. Usługi świadczymy zgodnie z wymogami krajowymi i międzynarodowymi (jak RICS, IVSC & TEGOVA).

W celu określenia wartości rynkowej nasi eksperci korzystają z tradycyjnych procedur (metody: porównawcza, przychodów kapitałowych, odtworzeniowa, rezydualna oraz zyskowa), jak również najnowszych podejść do analizy finansowej (technika zdyskontowanych przepływów finansowych). Nasze metody odpowiadają zwłaszcza „wartości godziwej” określonej w IFRS 16 (alternatywna metoda wyceny) oraz IFRS 40.

Usługi, które oferujemy, to:

Doradztwo Inwestycyjne
Przeprowadzanie wycen w imieniu krajowych i/lub międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, znanych inwestorów niemieckich i zagranicznych oraz zamożnych inwestorów prywatnych dla potrzeb sporządzania bilansów, dokonania zakupu lub sprzedaży nieruchomości, jako wsparcie dla IPO, jak również w związku z innymi wymogami na rynkach kapitałowych.

Doradztwo Bankowe
Niezależne i wiarygodne wyceny stanowią podstawę podejmowania decyzji o udzielaniu kredytów. Korzystając z kompetencji w dziedzinie przygotowywania wycen, oferujemy bankom szansę wczesnego zidentyfikowania i wartościowania czynników ryzyka dotyczących pożyczek.

Doradztwo Transakcyjne
Przygotowywanie analiz due diligence dla kupujących, sprzedających, pożyczkobiorców i pożyczkodawców. Nasi rzeczoznawcy ustalają mocne i słabe strony obiektu i określają szanse, biorąc pod uwagę przyszłe ryzyka. Usługi doradztwa strategicznego pomagają klientom podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące ich portfeli nieruchomości.

Doradztwo Korporacyjne
W połączeniu ze standardowymi wycenami portfeli nieruchomości usługi o wartości dodanej stanowią podstawę wykonywania analiz i podejmowania decyzji w odniesieniu do szczegółowego składu portfela oraz spójnych środków jego restrukturyzacji. Tworzymy wzory analiz porównawczych dla innych szans inwestycyjnych oraz bazę optymalizacji udziału portfela.

Podstawy wyjątkowo szerokiego wachlarza dokonań naszego Działu Wycen leżą w posiadanym przez jego pracowników doświadczeniu, jak również w stosowaniu innowacyjnych strategii i zasad przywództwa intelektualnego. To wszystko wykorzystywane jest w sposób dopasowany do zróżnicowanych umiejętności i zasobów poszczególnych zespołów. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę nabytą w trakcie pracy przy projektach, które stanowiły wyjątkowe wyzwania.

Wycena Nieruchomości stanowi teraz samodzielną dziedzinę usług w Jones Lang LaSalle. Choć początkowo była to usługa dodatkowa, obecnie jest jedną z głównych gałęzi naszej działalności.